Kamratki a kamraty: Grzegorz Płonka

Grzegorz Płonka to ci zdatny  muzikus ze katowickiyj Ligoty, śpiywok i szauszpiler diplōmowany. Roztomaite piysniczki zno i gro i śpiywo we roztomaitych kapelach i solo. Do babōw i chopōw, do dzieckōw. Kościelne, werkerowe, aufsztandowe i prześmiywne.

Chciołbyś se zwōli tegoż majnung szafnońć? Te je ajnfach – trza ôbsztalować bilet a taxa, paradnie ôblyc sie kiej zynich, bo masz zogōwka, coby wyglōndać po chopsku i pōńść na koncert: Żiwobycie piyśniczkōm malowane. Niy widzōm ci sie zamlungi ôd Adolfa Dygacza, to posuchej Juliusa Rogera – wszyjsko gro i śpiywo wywołany Grzegorz Płonka.

Grzegorz to niy żyszka, piyśniczkami ze wybiyrzicznymi sie dzieli (ôd pendziałku do niydzieli), bo szumnota śniego, oj szumnota śniego szczodliwo, no i bywo iże ôgrōmnucny szaszek.

Aleksander Lubina

Pieśniczki ôd Grzegorz Płōnki:

 

 1. Ej, żoczku, żoczku – https://www.youtube.com/watch?v=he8717evuHk
 2. “Choćbyś mie ty panie zabioł” – https://www.youtube.com/watch?v=Op_uZniBmwI
 3. “Szmaciorz, haderlok” (z Ligocianami) – https://www.youtube.com/watch?v=RQxbsiMh61E
 4. “Jak jo chodzioł do szkoły” (z Ligocianami) – https://www.youtube.com/watch?v=mtu0UyTDAzY
 5. “Świynty, niyświynty” ( z Ligocianami) – https://www.youtube.com/watch?v=yEMdC8iteiY
 6. U tych panów z wielkich stanów – https://www.youtube.com/watch?v=pgzWgYCtpno
 7. “Ach, mój smutku, ma żałości” – https://www.youtube.com/watch?v=oijHfxzhWv8

 

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autōrōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-