Kamratki a kamraty: Ewa Maria Wacherlohn

Aleksander Lubina: Kamratki a kamraty
Ewa Maria Wacherlohn – fibrantka

Rodzōno we Gliwicach, terozki miyszko we Bytomiu, przaje Radzionkowowi. Szafła se werksztat we Krakowie.
Bōła pracownikym na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej we Gliwicach.
Piyrszy ausztelongwe Galerii BWA w Pszczynie.
Moc sie naumiała ôde Władysława Hasiora – co widać po ekszperymentowaniu z garnym i i roztomaitymi inkszymi sztofami.
Szykniono jei sztypendium Prof. Aurelia Prete w prywatnyj Accademia Arte e Spettaccolo w Rzymie.
Narychtowała dwa internacjonalne plenery we Romie i we Radzionkowie.
Werki wystawiała na wystawach indywidualnych w cołkiyj Europie …i dali to robi.

Pani Wacherlohn szkryflo:
Jest to moja własna technika którą nazwałam fibrantem.
Używam nici, sznury, wełnę, różnego rodzaju farby i pastele olejne i staram się łączyć ze sobą.
Ta fascynacja eksperymentowaniem trwa wiele lat. To co najciekawsze to kontakty z ludźmi. Te spotkania może warto opisać bo bohaterami są osoby znane i niezwykłe. Jestem otwarta na spotkania z ludźmi i zawsze serdecznie zapraszam do mnie…w Bytomiu gdzie mieszkam lub do Krakowa gdzie od niedawna mam malutką pracownię.

Fotografie: archiwum Ewy Marii Wacherlohn

Dej pozōr tyż:  Waserpolnisz czyli coś z Kopciuszka…

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza