Kamratki a kamraty: Damian Wyleżol

Zapraszam 27 kwietnia 2019, na godzinę 15.00 do kościoła świętej Barbary w Bytomiu. Po krótkich nieszporach nastąpi poświęcenie wyremontowanych przez Damiana Wyleżola organów oraz koncert profesora Jana Gembalskiego.

Bytomski instrument to największe i ostatnie organy firmy Carl  Berschdorf z Nysy (Neiβe O/S).

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że to najpiękniejszy instrument w diecezji – na pewno największy w diecezji. Najdłuższy rezonator mierzy 10 metrów Contra Posaune 32’.

http://www.barbarabytom.asn.pl/ogloszenia/hist_org..pdf

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Damian Wyleżol kontynuuje pracę ojca, organomistrza Jana (Helmuta Johannesa) Wyleżola z  Zabrza, jest bratankiem i uczniem Joachima Gburka, wychowawcy pokoleń organistów.

Julian Gembalski (ur. 20 czerwca 1950 w Siemianowicach Śląskich) – polski muzyk, kompozytor, wirtuoz organówprofesor sztuk muzycznychnauczyciel akademicki – profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach[1]. W latach 1996-2002 rektor tej uczelni. (wiki)

 

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza