Kamratki a kamraty: Chanelle Bednarczyk

U mie dōma, we wielgiyj izbie, kole buchōw, wiszōm krzipki, wioliny starzika Manka, kery godoł: Kiejby niy krzipki, to bych po szycie na dole ino groł szacha i szkata, szkat bez gorzołki, to lichy szkat, gorzołka bez cudzyj baby to tyż niy idzie, kiej zaś cudzo baba, to trzi nocki zabrane, a nocka zabrano, to bumelka, bez bumelka niy ma piyniyndzy, niy ma piyniyndzy, to niy ma szacha a szkata… Beztōż grōm na krzipkach. Możnoch i niy ma Paganini, aliści grōm ôde serca i ôde serca – do mojij i o….

Pochytoułech ô szachu, ô szkacie, ô gorzole… nale wto to bōł tyn Paganini.

Paganini to taki Wilimowski eli Cieślik ino co niy na szpilplacu a na krzipkach – majster nade majstrami! Do sie wadzić, wto bōł majstrym klawiyru, wto bōł majstrym orgli.

Majstrym krzipek bōł Paganini.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Spytali sie Paganiniego, wto je echt na piyrszym placu na tych krzipkach. Paganini ponoć ôdpedzioł: Drugi je Lipiński.

Karola Lipińskiego (1790-1861) – Kaprys op. 29 nr 3 na krzypce solo usyszołżech we Filharmoniji Ślōnskiyj – festelny kōnsek muzyki, kunsztyk do palcōw niybylejakiygo krzipka.

Lipińskiego grała Chanelle Bednarczyk, co nauka napoczła we rybnickiyj PSM I i II st. im. K. i A. Szafranków, a potem we POSM I i II st. w Bielsku-Białej.

Kunszt doskonaliła u Wandy Wiłkomirskiej (ur. 11 stycznia 1929 w Warszawie, zm. 1 maja 2018 w Warszawie), Krzysztofa Jakowicza oraz u E. Durnova, R. Wilkie , S. Kravchenke, E. Baldiniego, W. Marschnera.
Obecnie studiuje w klasie prof. Edwarda Zienkowskiego na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki we Wiedniu. Jest zwyciężczynią krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, m.in. w: Czechach i Niemczech (2009), Włoszech (2011), Austrii (2012) i Hong Kongu (2014). Koncertowała z orkiestrami Filharmonii w: Berlinie, Rybniku, Zielonej Górze, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach oraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Kameralną Zamku Britz w Berlinie. Z towarzyszeniem Wiedeńskiej Kameralnej Orkiestry Uniwerysteckiej koncertowała podczas tournée po Chile (2013). (Z archiwum Flharmonii Śląskiej).

Dej pozōr tyż:  Wachtyrz i Welthellsicht - kto nie czyta, ten jest nieczytany

Karol Lipiński bōł niy ino wirtuozem – we Lwowie bōł dyrechtorem muzycznym teatru, w kierym przōdzi robił Josef Elsner ize Grodkowa (Grottkau) co trefił i Bogusławskiego i Kurpińskiego, edukowoł Chopina.

Aleksander Lubina

 


Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza