Kalendarz kolekcjonerski na ratowanie mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach

W tym roku w kalendarzu kolekcjonerskim, który zasila konto renowacji mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach przedstawiono dziedzictwo Schaffgotschów. Oprócz zdjęć z Kopic, mamy również miejscowości z którymi Joanna i Hans Ulrich Schaffgotschowie, byli związani. Wielu nawet nie spodziewa się, jaką zostawili po sobie spuściznę. Z kalendarzem będzie można “przemieszczać” się do Wrocławia, czy Lysek, nie zapominając o miejscach ważnych dla Karola Goduli.

Autorem zdjęć do kalendarza jest Mariusz Przygoda, teksty są z opracowania dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego pt. “Schaffgotschowie, zmienne losy arystokracji śląskiej”. Zaś przedmowę napisał hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch, tłumaczenie tekstu popełnił dr Jarosław Bogacki. Nad pomysłem i redakcją czuwał Maciej Mischok.

Wydawcą kalendarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach, a będzie go można zakupić już 15 września 2018, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, festyn parafialny “Spotkania przed mauzoleum”, którego organizatorami są: ks. Proboszcz Jarosław Szeląg, Maciej Mischok, Jan Nasciuk i Alicja Biesiaga. W tym dniu odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Joanny i Hansa Ulricha Schaffgotschów.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Gościem honorowym będzie obecna głowa rodu hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch – prawnuk Joanny iHansa Ulricha Schaffgotschów.

W ramach festynu odbędą się koncert chóru Grotkovia, recital Joli Literskiej i Grzegorza Płonki. Będzie też można zwiedzić zabytkową gorzelnię wchodzącą w skład zespołu pałacowo – folwarcznego (liczba miejsc ograniczona).

Źródło: mauzoleumkopice.pl

Dej pozōr tyż:  Katowice: "Prosimy do stołu" Rokita, Szczerek, Chojnacki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza