Jordan Eftimov: Republikaniŏ / Zdobyty Festōng

Републиканци

Ако лъв срещне слон – кой ще победи?
А може ли змия да убие слон? Аа, не – отговори!
Може ли да го ухапе и да му вкара отрова през кожата? Може ли?

А специално анаконда?
Добре, ако са в Амазония? И ако са в Африка?
Дори и в амазонските разливи ли все той?

А ако примерно таралеж и слон се видят – какво ще стане?
Слонът може ли да убие таралежа? Може ли да го настъпи
и да го смачка, без да се убоде?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

А ако орел срещне слон – кой ще победи?
Знаех си, че така ще кажеш.
Ама ти винаги си за слона!

А кой ще победи между кита и слона?
Според мен китът – той е по-голям.
Но не съм сигурна. Китът е по-голям, ама е добър.

А ако слон се срещне с морски слон – кой ще победи?
А ако са във водата?
А под нея?

А ако слон се сбори с кенгуру – кой ще победи?
Но помисли добре! Кенгуруто е високо и силно скача.
Ама ти пак си за слона!

А ти забеляза ли, че съм сложил таралеж!
И че никое животно не би участвало в двубои с животно от друг вид?
Освен човека.

Dej pozōr tyż:  Tref autorski Adriana Katroshi "Utropy Micyny" - zopis audio

Функцията за връщане назад работи:
превърти и кажи какво видя.

REPUBLIKANIŎ

Jak lew sie trefiŏ z elefantym – fto wygrŏ?
A może żmija zabić elefanta? Ach, niy – ôdpowiydz!
Może go chapnōnć i wciś mu gift bez skōrã? Może?

A już nojbarzij anakōnda?
Dobrze, jak sōm w Amazōniji? A jak sōm w Afryce?
I w amazōńskich rozlywiskach ciyngym ôn?

A jak dlŏ przikładu widzōm sie jyż i elefant – co sie stanie?
Może elefant zabić jyża? Może go nadepnōnć
i rozciaprać, i sie niy dziubnōnć?

A jak lis sie trefiŏ z elefantym – fto wygrŏ?
Było wiadōme, że tak powiysz.
Dyć tyś je dycki za elefantym.

A fto wygrŏ: wieloryb abo elefant?
Podług mie wieloryb – je srogszy.
Dyć niy je żech istŏ. Wieloryb je srogszy, dyć je dobry.

A jak sie elefant trefiŏ z morskim elefantym – ftŏ wygrŏ?
A jak sōm we wodzie?
A pod niōm?

A jak elefant piere sie z kangurym – fto wygrŏ?
Pōmyśl ale dobrze! Kangur je wysoki i skŏkŏ wiela siyły.
Dyć tyś je zajś za elefantym!

A zmiarkowałaś, że żech wpuściōł lisa!
I że żŏdnŏ gadzina niy pojedynkowała by sie z gadzinōm inkszego gatōnku?
Ôkrōm człowieka.

Funkcyjŏ cŏfaniŏ działŏ:
przewiń i powiydz, co było widać.

 

Покорената крепост

Беше престанал да мисли тази крепост като проблем.
Изминаха години,
откакто изби половината ѝ население,
а останалите го честваха като владетел на света.
Остави за свой наместник не най-сигурния си,
но иначе безжалостен воин.
Вероятно трябваше да предположи, че жителите
имат нужда да ги ухажва с височайши посещения,
при които да блести с още една нова жена,
с периодични обезглавявания
на фона на още един красив залез,
едногодишни освобождавания от данъци,
последвани от удвоени данъци,
рокади на гарнизона, внушаващи уважение.
Вероятно ако не беше приел, че тази крепост
е вътре в сърцето му,
нямаше да се наложи да кърви пред стените ѝ
в този утринен час
на година, която няма да остане в историята.

Dej pozōr tyż:  Manfred Kutyma o kobietach ze Śląska

ZDOBYTY FESTŌNG

Przestoł bōł myśleć ô tym festōngu jak ô utrŏpie.
Minyły lata
ôd czasu, kej wytuk pōłowã jego ludności,
a ci co sie ôstali, czciyli go jak władce świata.
Swojim namiestnikym zrobiōł niy nojiściyjszego,
dyć skōndinōnd bezlistosnego wojŏka.
Trza wierzã było miynić, że miyszkańcy
potrzebujōm, coby sie im przichlybiać ôficjalnymi byzuchami,
przi nich poasić sie jeszcze jednōm nowōm żōnōm,
ôkresowym ścinaniym głōw
na tle jeszcze jednego piyknego zachodu słōńca,
jednorocznymi zwolniyniami ôd dŏwek,
po kerych nastympujōm tuplowane dŏwki,
roszadami garnizōnowymi, kere budzōm reszpekt.
Możno kejby niy bōł przijōn, że tyn festōng
je w postrzodku jego serca,
niy musiołby krwawić przed jego murami
ô tyj rannyj godzinie
w roku, kery niy przyjdzie do historyje.

Jordan Eftimov – fot. Vasil Tanev

Jordan Eftimov – bułgarski poeta i krytyk literacki. Ur. 23 stycznia 1971 r., syn chirurga i biolożki. Ukończył jedyne w komunistycznej Bułgarii gimnazjum klasyczne z językiem łacińskim i starogreckim. Absolwent filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Sofijskim. Docent nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim. Kierownik seminariów „Koniec końców LITERATURA” i „Tajne wieczory poetyckie”, podczas których społeczność akademicka Nowego Bułgarskiego Uniwersytetu gości pisarzy i poetów, by prowadzić z nimi naukowe dysputy. Laureat nagrody w krajowym konkursie debiutów literackich „Južna prolet” (w roku 1994 za tomik poezji „Metametafizika”/Metametaphysics/), zdobywca krajowej nagrody za twórczość poetycką im. Iwana Nikołowa (w roku 2013 za tomik poezji „Sărceto ne e săzdatel”/The heart is not a creator/) oraz krajowej nagrody za twórczość poetycką im. Christo Fotewa (w roku 2014 również za tomik poezji „Sărceto ne e săzdatel”/The heart is not a creator/).

Dej pozōr tyż:  Piotr Zdanowicz: Prawda po polsku - czyli „Cycero, gdyby jeszcze żył…” #1

 

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi, i jeszcze inksi”), autor poezji po śląsku (m.in. “Cebulowŏ Ksiynga Umartych“) oraz prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”, autor dwutomowego “Biograficznego słownika przyrodników śląskich“.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza