“Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka” w Rybniku

Już w piątek, 13 września, na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej zobaczymy spektakl oparty na książce prof. Kazimierza Mieroszewskiego i dr. Mateusza Sobeczki “Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka” w wykonaniu Teatru SAFO.

Początek o godzinie 18.00

Ze względu na brutalne sceny spektakl przeznaczony jest tylko dla widzów powyżej 16 lat, a bilety tylko za 10zł.

Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o relacje świadków, (w tym mojej matki Łucji Porwoł), osób deportowanych i ich rodzin, jak również pozyskanych dokumentów archiwalnych zawartych w publikacji pod tym samym tytułem.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza