Język wilamowski przed sejmowym trybunałem [RELACJA NA ŻYWO]

By uzyskać najnowsze informacje “na żywo” o wydarzeniach na komisji należy “odświeżyć” przeglądarkę (F5)

13:33 mały sukces dla języka wilamowskiego!!! 🙂

13:32 Projekt reprezentować będzie Danuta Pietraszewska.

13:31 projekt ustawy o języku wilamowskim trafia do laski marszałkowskiej!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

13:28 Głosowanie nad rozpoczaciem ścieżki legislacyjnej możliwe.

WILAMOWSKI wraca do gry 😀

13:27 

13:26 Biuro Legislacyjne Sejmu: można wrócić do głosowania nad dalszym procedowaniem. 

13:25 Cimoszewicz atakuje minister Szefernaker – Szefernaker zabrzmiał tak, jakby próbował skorumpować samorząd wilamowski

13:23 Tomasz Cimoszewicz (PO): głosujmy dzisiaj nad rozpoczęciem ścieżki legislacyjnej

13:22 Chromik: proszę stanąć przed Heleną Bibową, która była katowana przez UB za używanie wilamowskiego, i powiedzieć jej, że wilamowski to dialekt języka niemieckiego

13:19 Bartłomiej Chromik (UW) – tak jak premier Morawiecki wierzę, że Polska może być odważna i rozważna

13:18 Giżyński do Tyszkiewicza – podchodzę do problemu wilamowskiego z największym namaszczeniem

13:16 Posłanka Bęben – na festiwalu kolęd w Dankowicach urzekł mnie zespół z Wilamowic. Niech rok 2018 będzie rokiem sukcesu wilamowskiego

13:15 Tyszkiewicz do Giżyńskiego – proszę nie blokować inicjatywy

13:12 Tyszkiewicz (PO) – Wilamowianie przyszli do Sejmu, nie do rządu. Pomoc ma mieć charakter ciągly a nie być zależne od widzimisię rządzących.

13:11 Rosa: to byłoby ogromna siła napędowa także dla regionalnej turystyki

13:10 Rosa: to piękny projekt ustawy – to wyraz starań obywateli o ich kulturę i język

13:09 Głos zabiera posłanka Monika Rosa (Nowoczesna)

13:08 Falfus: chcemy załatwienia sprawy i wsparcia

13:07 Falfus: powinniśmy zastanowić się nad pomocą – muzeum, oświata – nauczanie w języku wilamowskim 

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

13:05 głos zabiera poseł Jacek Falfus (PiS, powiat bielski)

13:04 MSWiA nie może stwierdzić, czy istnieje prawna możliwość uznania wilamowskiego. Są możliwości, są środki na wsparcie kultury wilamowskiej. Zaprasza samorząd wilamowski do MSWiA.

13:03 głos zabiera 30-letni minister ds. mniejszości Paweł Szefernaker.

13:01 Gawlik: Wilamowianie przy Tobruku walczyli o Polskę. A mówili po wilamowsku.

13:00 Gawlik: premier Szydło kilka tygodni temu mówiła, że kulturę Wilamowic trzeba popierać.

12:59 Jan Paweł II popierał język wilamowski.

12:58 Gawlik powołuje się na świętych: Bilczewskego i Jana Pawła II

12:57 Gawlik – wołam o pomoc w zachowaniu języka i kultury wilamowskiej.

12:56 Gawlik – społeczność Wilamowic dąży do utworzeniu muzeum historii i języka wilamowskiego

12:55 Gawlik – nie będę mówił o kwestiach naukowych. Rok 2018 jest ważny dla Wilamowic – 200 lat praw miejskich Wilamowic.

12:53 głos zabiera Stanisław Gawlik, wiceburmistrz Wilamowic

12:52 pytają mnie o przyszłość wilamowskiego zarówno nastolatkowie, jak i starcy.

12:51 nazywanie wilamowskiego dialektem kojarzy mi sie z latami dwudziestymi i trzydziestymi ubiegłego wieku.

12:49 Przyszliśmy tu jako Wilamowanie z nadzieją na uznanie przez państwo polskie. To nasz język, my to wiemy.

12:48 głos zabiera Tymoteusz Król. Po wilamowsku.

12:47 Giżyński oskarża Wicherkiewicza o niegrzeczność.

12:45 Lasatowicz nie czytała żadnej współczesnej literatury wilamowskiej.

12:44 Wicherkiewicz do Lasatowicz: kiedy pani była ostatnio w Wilamowicach badawczo? Pod koniec lat 80. 30 lat temu…

12:44 Pietraszewska -253 znakomitości są za językiem wilamowskim.

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

12:40 Nie da się oderwać Wilamowic od dialektów języka niemieckiego. Musimy to przyjąć.

12:36 Lasatowicz: dialekt cenny dla języka niemieckiego. Bogactwo dla dialektologów.

12:34 Do głosu zgłasza się prof. Maria Lasatowicz.

12:33 Wicherkiewicz: Pomyliłem się, twierdząc, że wilamowski wymarł. Dzisiaj wilamowski z każdym dniem staje się coraz bardziej żywy.

12:30 Wicherkiewicz: mamy co najmniej 10 świadectw na to, że Wilamowianie od zawsze uważali się za osobną grupę etniczną-językową.

12:29 Wicherkiewicz: wilamowski system językowo odrębny. Przekaz międzypokoleniowy został przerwany przez prześladowania po II WŚ. 

12:27 Wicherkiewicz: Wilamowice – jedyne miasteczko, w którym przez 800 lat zachował się przyniesiony przez wędrujący lud germański (wiek XIII)

12:25 Głos zabiera prof. Tomasz Wicherkiewicz, najważniejszy żyjący polski ekspert ds. języków regionalnych.

12:24 Dzisiaj nie będzie decyzji.

12:23 Giżyński chce głosowanie nt. tego, by decyzja zapadla na następnej komisji.

12:21 Giżyński: dzisiaj nie zostanie przyjęty czy odrzucony projekt. Poseł chce oczekuje dziś dyskusji merytorycznej.

12:20 Głos zabiera wiceprzewodniczący komisji Szymon Giżyński (PiS)

12:18 Dziś stanie się jasne, czy projekt ustawy trafi do laski marszałkowskiej.

12:13 Posłanka Pietraszewska przedstawia genezę projektowanej ustawy. Zaczęło w 2013, od konferencji o językach zagrożonych.

12:11 Na sali przedstawiciele MSWiA, naukowcy (prof. Olko, prof. Wicherkiewicz, Bartłomiej Chromik). Pojawiła się także autorka negatywnej ekspertyzy o wilamowskim – prof. Lasatowicz

12:09 Danuta Pietraszewska (PO) otwiera obrady komisji. Posłanka z Rudy Śl. jest jej przewodnicząca.

1 marca o godz. 12 w Sejmie rozpoczną się obrady sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.  Jedynym punktem w porządku dziennym będzie “rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”. Nowelizacja ta dotyczyć ma ustanowienia języka wilamowskiego językiem regionalnym. Jeśli projekt nowelizacji ustawy zyska uznanie posłów (a w komisji większość ma oczywiście Prawo i Sprawiedliwość), to przed wilamowskim otworzy się możliwość prawnego uznania.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Z naukowego punktu widzenia sprawa jest jednoznaczna – pod petycją popierającą nowelizację ustawy podpisało się 250 naukowców z całej Polski. Pogląd jakoby język wilamowski był dialektem języka niemieckiego głosili tylko językoznawcy proweniencji nazistowskiej. Współcześnie stanowisko takie uważane jest za anachronicznie i nasycone ideologicznie, aczkolwiek komisji udało się znaleźć jedną ekspertkę, która taki pogląd głosi.

Język wilamowski przeżywa w ostatnich latach swój renesans. Dzięki wzorcowej współpracy środowiska lokalnego (m. in. wybitni młodzi działacze Justyna Majerska i Tymoteusz Król) i uniwersytetów z Warszawy i Poznania (m. in. prof. Justyna Olko i prof. Tomasz Wicherkiewicz) udało się wdrożyć szereg działań rewitalizujących ten język.

To jednak za mało. Jak wyliczają w uzasadnieniu nowelizacji ustawy jej autorzy, brakuje pieniędzy m. in. na nauczanie tego języka w szkołach. Jedyną szansą są środki gwarantowane ustawowo.

Co zwycięży na obradach komisji? Merytoryczne argumenty? Społeczna wrażliwość? A może znowu będę królować antymniejszościowe demony?

Przekonamy się po godz. 12.

Zapraszam do śledzenia transmisji “na żywo”.

*Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, współautor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym, promotor godki, mieszka w Katowicach.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza