Jak blisko sōm my miynsa z laboratorium?

“Wyjdymy z absurdu chowaniŏ cołkigo kurzyńcia, coby zjeś pierś abo krzidło, bez chowanie tych czyńści ôsobno we ôdpednich warunkach.” – pisoł we 1932 roku we Popular Mechanics Magazine Winston Churchill. Tōż jak blisko produkcyje takigo miynsa sōm już ludzie?

Jeszcze we 2013 roku wyprodukowanie hamburgera z czystego miynsa kosztowało 330 tys. dolarōw (kole 1,123 mln złotych), ale jak miynso wejdzie na rynek, mogymy ôczekować kole 11 dolarōw (37 złotych) za hamburgera. Durch je to doś wysokŏ cyna, ale niy bōłby to piyrszy przipadek, jak nowinka je drogŏ, ale wartko zrobiyłaby sie tōńszŏ i dostympnŏ dlŏ kożdego.

Producyńciŏ padajōm, iże na przedej we sklepach miynso z nowyj technologije znojdymy kole 2021 roku.

Technologijŏ używanŏ do produkcyje czystego miynsa to je tyn sōm spusōb, co przi sprawianiu ôrganōw we medycynie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Co ciekawe, miynso z laboratorium je z definicyje sterylne, tōż niy ma ryzyka zatruciŏ. Nojczyńścij miynso zaniyczyszczŏ sie przi uboju, jak miyszŏ sie ze strzewami. Producynt może tyż kōntrolować, jake tuszcze sōm we miyńsie, tōż może ôno być zdrowsze dō nŏs.

Producyńciŏ wiedzōm, iże ludzie mogōm niy mieć radzi miynsa z laboratorium, tōż sōm blank transparyntni ze produkcyjōm i padajōm, że proces je doś podobny do warzyniŏ piwa.

Hned mogymy sie take coś pojeś bez chowaniŏ cołkigo zwierzyńcia.
Hned mogymy sie take coś pojeś bez chowaniŏ cołkigo zwierzyńcia.

W nowõ technologijõ zainwestowali Bill Gates, Richard Branson i wielke kōnglomeraty miynsne.

Skuli tego, iże podle przewidowań ludzi na świecie we 2050 roku bydzie hned 10 milijardōw, terŏźnŏ produkcyjŏ to bydzie za mało, tōż potrzebujymy inkszych drōg żywiyniŏ. Uniwersytet we Oksfordzie społym ze Uniwersytetym we Amsterdamie ôpublikowały tyż we 2011 roku analizã, co podle nij produkcyjŏ takigo miynsa bydzie potrzebować do 45% mynij ynergije, 99% mynij ziymie, 96% mynij wody i 96% mynij gazōw cieplarnianych ôd normalnego miynsa. I niy bydzie trzeba zabijać krowy.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza