Irek Widera: Do ślōnskich poetōw

Niy poradza tak szrajbować

Szkryfōw motlać, wiyść ôsprowki,

A ku tymu cwek znojdować

I loć rymy kej tyj z szolki.

Siedza w dōma, czas mitrynża

Zajty w necie przeciepuja

Z kimś przegodōm, coś poczytōm

Kafyj w szolce se zrychtuja.

Wroz do gowy wloz mi anōng!

Bodnył choby w rzić szpyndlikiym!

Piwa szluknōł bych z Syniawōm

Na biyr poszoł bych z Neblikiym.

Nale kej tu iś do szynku

Ze chopami ôd dynkmali

Ône pedzōm „Ciś stōnd synku

Dyć ty szkryflosz choby wcale”.

Zicōm w dōma, myndykuja

Trzimia szolka ze bōnkawōm

Możno choć na ślywki z kufki

Sproszōm Neblik ze Syniawōm?

Musza dyć zrychtować sztrofa

Jedna mikro, wersze sztyry

W gowie szpara kej przikopa

Szukōm sow i szukōm wyny.

Biera blajsztift, filok, tinta

Biera heft fest flekowany

Dyć tych pora sow se snokwia

Coby trefić sie z Majstrami.

Niy mōm grajfki do szkryflanio

Klały stawiōm kej wypity

Nale możno mie uznajōm

Tyn Syniawa ze Neblikiym?

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza