Irek Widera: Do ślōnskich poetōw

Niy poradza tak szrajbować

Szkryfōw motlać, wiyść ôsprowki,

A ku tymu cwek znojdować

I loć rymy kej tyj z szolki.

Siedza w dōma, czas mitrynża

Zajty w necie przeciepuja

Z kimś przegodōm, coś poczytōm

Kafyj w szolce se zrychtuja.

Wroz do gowy wloz mi anōng!

Bodnył choby w rzić szpyndlikiym!

Piwa szluknōł bych z Syniawōm

Na biyr poszoł bych z Neblikiym.

Nale kej tu iś do szynku

Ze chopami ôd dynkmali

Ône pedzōm „Ciś stōnd synku

Dyć ty szkryflosz choby wcale”.

Zicōm w dōma, myndykuja

Trzimia szolka ze bōnkawōm

Możno choć na ślywki z kufki

Sproszōm Neblik ze Syniawōm?

Musza dyć zrychtować sztrofa

Jedna mikro, wersze sztyry

W gowie szpara kej przikopa

Szukōm sow i szukōm wyny.

Biera blajsztift, filok, tinta

Biera heft fest flekowany

Dyć tych pora sow se snokwia

Coby trefić sie z Majstrami.

Niy mōm grajfki do szkryflanio

Klały stawiōm kej wypity

Nale możno mie uznajōm

Tyn Syniawa ze Neblikiym?

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-