Inkszo: W lesie chce sie żyć

A nojlepszyj to pońść weg do lasa, niczego nie brać ze sobōm i ô niczym niy myśleć.
Wiesław Myśliwski, “Traktat o łuskaniu fasoli”

Wiesiek dobrze godo! Jak se dychnyć, to nojlepszyj w lesie. Świyży luft, spokój, żodnych dedlajnów, szwōngu i miastowego larma… Uczyni i dochtory rozprawiajōm o tym, coby wiyncyj siedzieć przi zielōnymu. Czamu?

Ôdsztresowani i laba – szumiōnce strōmy, śpiywajōnce ptoki i zielyń – to je coś, co służy kożdymu bez wyjōntku. Rodzaj ludzki nie wywodzi sie ze szklannych biurowców ani betonowych familoków! Prziroda to naturalne środowisko człowieka, beztōż przi naturze nojlepszyj se mogymy dychnyć.

Folga do oczu – bez dziyń monitōr komputra i mobilniok, a na wieczōr telewizōr – po cołkim tydniu ślypia wołajōm o zmiyłowani. Szpacyr po lesie abo po parku to coś, czymu twōj wzrok bydzie fest rōd – wilgotny, świyży luft i zielōny kolor złagodzōm pieczyni i pomogōm w regeneracyji. Starej sie o swōj wzrok, wylyź na dwōr i dej dychnyć ôczōm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Lepszo ôdporność – powyższe do kupy skłodajōm sie na lepsze zdrowi. Jak człowiek je wypocznyty, to i ôdporność na kaj jaki niycherskości je lepszo.

Dobry humor – jak zdrowi dopisuje, to i samopoczuci lepsze. W czystwym ciele mocny duch!

Wiynkszo kreatywność – uczyni wysztaunowali, że już sztyry dni na łōnie natury poprowiajōm kreatywność i jak taki wypocznyty człowiek przidzie nazod do roboty, to wiyncyj wysztaunuje. Dotlyniōny mózg zarozki fajniście szwōnguje!

Beztōż niy czekej, żyń do lasa!

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

Zdjyńcia: Ania Katroshi

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza