II Grand Prix Opolskiego Związku Skata – wyniki

Dnia 04 lutego 2018 r. w Restauracji NOVA w Chróścicach rozegrano II GRAND PRIX Opolskiego Związku Skata – 2018 –  Memoriał Pawła Baruchy – o Puchary i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki – Henryka Wróbla.

Udział brało 73 zawodników z 17 klubów skata województwa opolskiego w tym 1 zawodnik niezrzeszony.

Rozegrano 3 serie po 36 rozdań. Poszczególne serie wygrali :

I seria  – Marcin Szymski – VICTORIA – TRANZYT Chróścice – 1.411 pkt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

II seria – Rajmund Kowalczyk – LZS Otmice – 1.527 pkt.

III seria – Artur Bryła – KS SKAT – LUB Kochcice – 1.350 pkt.

Fot. Franciszek Świtała

Wyniki  końcowe II GRAND PRIX Opolskiego Związku Skata:

 1. Rajmund Kowalczyk – LZS Otmice – 150 pkt.
 2. Piotr Kaszuba – NITRON Krupski Młyn – 132 pkt.
 3. Jacek Morawiec – Klub Skata Karolinka Kamień Śląski – 126 pkt.
 4. Krzysztof Samol – NITRON Krupski Młyn – 123 pkt.
 5. Stanisław Pluta – TRANZYT – MAŁAPANEW – Ozimek – 118 pkt.

Klasyfikacja po rozegraniu dwóch GRAND PRIX OZSkata – 2018

 1. Rajmund Kowalczyk – LZS Otmice – 244 pkt.
 2. Andrzej Kocot – NITRON Krupski Młyn – 198 pkt.
 3. Artur Bryła – Klub Sportowy SKAT – LUB Kochcice – 197 pkt.
 4. Piotr Kaszuba – NITRON Krupski Młyn – 191 pkt.
 5. Marek Wyszkowski – GOSiT Zawadzkie – 182 pkt.
Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Za Zarząd Opolskiego Związku Skata –  Sekretarz Paweł Kiszka

fot. Franciszek Świtała

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza