Ich bin mehr / Jŏ je kans / Jestem więcej

Ich bin mehr / Jŏ je kans / Jestem więcej

Alle wollen immer mehr haben
– sollen sie auch.

Ich bin mehr
– dies auch eine Form des Besitzes.
Sollen sie es auch sein.

Ich verfüge über den Besitz
in einem Herzen
drei Sprachen zu verorten.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jestem więcej niż tylko
jeden język,
jedna kultura,
jedna historia,
jedno marzenie.

Jŏ je kans.
Sam se już nie trza erklärōwać,
alles je na punkt a koma fest.

Das eine Herz,
es ermöglicht mir das eine Leben,
welches von der Polyphonie dieser drei Sprachen ist betrieben,
soll nicht länger mehr vermieden,
sondern durchs Sollen zum Rollen gebracht werden.

Schließlich wollen alle immer nur mehr,
sollen sie auch
– genauso wie ich –
mit diesen drei Sprachen leben.

Dej pozōr tyż:  Wege zur Deutschsprachigkeit

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza