Hokeista ze Ślōnska sportowcym roku 2020 we Rep. Czeskej

Narodzōny w gōrnoślōnskim Hawirzowie David Pastrňák, ôstoł szportowcym roku 2020 we Republice Czeskej. Na piōntym placu skōńczōła narodzōnŏ we Bilovcu na Gōrnym Ślōnsku Petra Kvitová, a na szōstym hokeista Ondřej Palát, narodzōny we Fridku-Mistku. We welōnku brało udział 214 nowinŏrzy. David Pastrňák, kery mioł latoś udany sezōn we NHL, kaj groł dlŏ Boston Bruins, ôtrzimoł 1253 głosy.

Manszaftym roku ôstała miyszanŏ czeskŏ sztafeta biatlōnu, a do galeryje sław dostoł sie fusbalŏrz Antonín Panenka.

Welōnek szportowca roku 2020:
1. David Pastrňák (hokej) 1253 głosy
2. Ester Ledecká (snowboarding) 1109
3. Martina Sáblíková (gibke szlynzuchy) 1051
4. Tomáš Souček (fusbal) 994
5. Petra Kvitová (tenis) 936
6. Ondřej Palát (hokej) 915
7. Jiří Prskavec (slalōm wodny) 789
8. Tomáš Satoranský (basketbal) 686
9. Markéta Davidová (biatlōn) 673
10. Tomáš Bábek (cyklistika na banie) 648

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

David Pastrňák – fot. Gspeed0689 , Wikimedia Commons [CC BY 4.0]

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza