Hit? Posłuchajcie, jak brzmi hymn Unii Europejskiej po śląsku!

Tego Fryderek Schiller i Ludwik van Beethoven nigdy spodziewać by się nie mogli. Pierwszy napisał poemat „Oda do radości”, drugi skomponował do niego muzykę. Utwór ten zrobił zawrotną karierę i teraz możemy usłyszeć go także w języku śląskim.

Jest rok 1785. Fryderyk Schiller ma 26 lat i mimo młodego wieku dużo przeżyć za sobą. Jako osiemnastolatek publikuje głośny dramat „Zbójcy”, który daje mu sławę. I potępienie. Zostaje aresztowany i musi salwować się ucieczką. To wtedy pisze „Odę do radości”, patetyczny utwór o głęboko humanistycznym przesłaniu.

O radości, iskro bogów,
Córo Elizejskich Pól,
Na świętości twojej progu
Śpiewa nam niebiański chór.
Twoja moc cudowna zaćmi
Zgubny podział, gorzkie łzy;
Wszyscy ludzie będą braćmi,
Gdy twe skrzydło w locie lśni.

tłum. Andrzej Lam

Tekst ten na tyle spodobał się Ludwigowi van Beethovenowi, że postanowił napisać do niego muzykę – i tak słowa poematu Schillera stały się częścią IX symfonii. Utwór ten w XX w. zrobił wielką karierę i w umęczonej wojnami Europie znalazł podatny grunt. Od 1972 roku jego melodia jest oficjalnym hymnem Rady Europy a wersja stworzona przez Herberta von Karajana od 1985 roku hymnem Unii Europejskiej. “Oda do radości” pojawia się także w mniej oczywistych miejscach – jako hymn nieistniejącej już dzisiaj Rodezji i melodia Copa Libertadores, piłkarskich rozgrywek w Ameryce Południowej.

Zupełnie oczywistym miejscem dla „Ody do radości” jest Górny Śląsk. Mniej oczywista jest jednak aranżacja utworu. Dokonał jej metalowy zespoł „Oberschlesien”, znany z licznych piosenek w języku śląskim. Utwór powstał we współpracy z europosłem Markiem Plurą. Jak wyszło? Oceńcie sami!

Dej pozōr tyż:  "Grunt" Anny Malcharkovej - przedmowa Autorki

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

*Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury, mieszka w Katowicach. Na portalu wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza