Henryk Waniek o “Plecionce” Gintra Pierończyka

Plecionkę” Gintra Pierończyka przeczytał już sam Henryk Waniek i podzielił się swoimi refleksjami. Dla autora to recenzja najważniejsza, “bo najważniejszego Górnoślązaka”:

Muszę się wyrazić o tej książce z najwyższym uznaniem. Skromny temat peryferyjnej gminy, a później dzielnicy Katowic, stał się materiałem na dobrze udokumentowaną historię społeczności, która dynamicznie rozwijała się w miarę komplikowania się rzeczywistości Górnego Śląska. Wpisane w to dzieje kilku spokrewnionych rodzin czynią tę książkę z jednej strony familijną sagą, naznaczoną konfliktami, które ożywiła tak zwana Wielka Wojna. Dramaty jednostek i całych grup są – na ile to mogę ocenić – przedstawione w sposób wiarygodny. Co prawda, świadectwom bezpośrednim (np. relacja Romana Grzybka, żołnierza Wehrmachtu) brakuje redakcyjnej ogłady, przez co stają się nużące i nudne, choć uznać trzeba walor ich autentyczności. Przypuszczam, że silniejszym uwiarygodnieniem przedstawionych w niej faktów są załączniki (w dostępnym mi tekście ich nie było). Znam z własnego doświadczenia inne fakty dotyczące Załęża, które mogłyby się znaleźć w tej książce, ale to co w niej jest – wystarczy by poznać prawdę. Podkreślić należy też jej literacką przyzwoitość, co oznacza, że jest ona przystępna dla każdego czytelnika. Można więc powiedzieć, że jest wzorcową monografią o zaletach kwalifikującej ją jako lekturę w zakresie edukacji regionalnej. Proszę zapamiętać – Ginter Pierończyk, Plecionka. Autorowi gratuluję, czytelników zachęcam.

Henryk Waniek
(malarz, pisarz, człowiek)

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza