Hej Ślązaku, hej Malaju

Hej Ślązaku, hej Malaju,
Witaj w naszym pięknym kraju.
My biedaki, my wieśniaki,
Ale fajne z nas chłopaki.
Nic nie mamy, nic nie damy,
Twoje weźmiem, bo my chamy.
Weź się nie grzej, mów po polsku,
Bo inaczej skończysz w wojsku.
I do brata będziesz strzelać,
Bo to Niemiec, kawał cw*la.
Cóż z Ci z tego, że dał mury.
Kopalnie, huty i mundury.
Cóż ci Ślązak z tej godności,
Bez wiejskiej wolności.
Daj nam węgiel, swoje złoto,
Boś ty dla nas jest idiotą.
W dupie mamy, twe wybory,
Racja ma wejść na nasze tory.
Chcesz do Niemca? Nie ma bata,
Plebiscyty sratatata.
Demokrację mamy w dupie,
Zabierzemy wszystko ci po trupie.
No i w końcu morał taki,
My polaki, my wojaki.
My robimy, co my chcemy.
Dzieje pod nas piszemy.
Co nam z tego, że się wkurzasz,
Gdy niemieckie domy zburzasz.

I niebawem świat zapomni,
Całej naszej zbrodni.
No i tego, że Ślązacy,
To już prawie są Polacy.
Jeszcze kilku ich zostało,
Lecz na szczęście już ich mało.
I tak będzie wioska stała,
Co bogactwo kiedyś miała.
Zwią ją teraz Mysłowice,
Co ma góra dwie ulice.
A za 100 lat, już bez węgla i bogactwa,
Wrócimy do biedactwa.
Wtem znajdziemy nową ziemię,
Co ją doić będziem wiernie.
Znów powiemy, że to polskie,
Choć wiadomo, że to wolskie.

Robert Przeliorz – konserwator zabytków, muzealnik, kulturoznawca. Ślązak, ale przede wszystkim człowiek.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza