“Grubiŏrze na home office” czornŏ kōmedyjŏ ôd dzisiej on-line

We piōntek, 13.11.2020, ôd 13:11 na strōnie hornici.com idzie ôglōndać czornŏ kômedyjŏ “Horníci na home office” (śl. Grubiŏrze na home office).

Film nakrōnciōł we Ôstrawie (min. muzeum Landek) Vladimír Skórka​, kery sōm pochodzi ze familije grubiŏrzy i skōńczōł wyższŏ szkoła grubskŏ. Beztōż ô filmie gŏdŏ tak: “Grubiŏrze sōm dla richtich bohatyry, a jejich robota dycki miołech w zŏcy. Myśla, że to widać też we filmie, mimo że je to szalōnŏ kōmedyjŏ”.

Grajōm w nim miyndzy inkszymi Karel Zima​, Josef Kaluža ​a ​Robin Ferro, znani z ôstrawskygo teatru Mír.

Film bańdzie ôd piōntku dostypny za darmo na strōnie: hornici.com a reżyser nie wykluczōł jego kōntynuacyje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Skuli użytego słownictwa nie polecŏ sie filmu ôglōndać bez bajtli.

 

Dej pozōr tyż:  Bytom: nowa wystawa czasowa w MGB

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „“Grubiŏrze na home office” czornŏ kōmedyjŏ ôd dzisiej on-line

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza