Górnośląskie witacze już zniszczone + komentarz Wachtyrza

Dzisiaj rano informowaliśmy o inicjatywie ustawienia śląsko-polskich witaczy w Siemianowicach Śląskich na historycznej granicy Górnego Śląska. Witacze zamontowano w czwartek, a już dzisiaj w nocy (z piątku na sobotę) zostały one zniszczone na granicy Siemianowic Śląskich i Czeladzi.

Przypomnijmy, że analogiczne witacze stoją od lat po stronie Zagłębia Dąbrowskiego i nikomu nie przeszkadzają.

Komentuje Pejter Długosz (Wachtyrz): Przez lata, jeżdżąc zawodowo do Sosnowca, tuż za Brynicą mijałem tablicę „Witamy w Zagłębiu Dąbrowskim“. Nikomu nie wadziła, nikogo nie denerwowała. Przeciwnie, miałem wrażenie, że najbardziej raduje samych Ślązaków.

Gdy z podobną inicjatywą wystąpili Górnoślązacy, to wystarczyło 30 godzin na „chadziajski gest kulturowej wyższości“. Tak, piszę o chadziajstwie, bo mam świadomość, że taka tablica nie przeszkadza żadnemu normalnemu Polakowi, a jest odruchem chadziajskiej mentalności, która nadal wielu osobom każe deptać każdy objaw śląskości czy jakiegokolwiek przypomnienia innej historii (zobacz polsko-niemieckie tablice w woj. opolskim i śląskim).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czwartek wieczorem:

Sobota rano:

Fot. RAŚ Siemianowice Śl.
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 14.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza