Dwujęzyczne witacze stanęły na granicy Górnego Śląska

Piyknie witōmy na Gōrnym Ślōnsku” na przywitanie, „Przidźcie zajś” na pożegnanie – takie napisy mogą zobaczyć od 20 września przyjeżdżający i wyjeżdżający z Siemianowic Śląskich od strony Czeladzi i Wojkowic. Przy granicy tych trzech miast stanęły dwujęzyczne witacze informujące o przekraczaniu historycznej granicy Górnego Śląska. Siemianowice są pierwszą gminą, która zdecydowała się na tego typu przedsięwzięcie. Wszystko dzięki działaczom miejskiego koła Ruchu Autonomii Śląska.

–Do chwili obecnej panuje błędne przekonanie że województwo śląskie jest tożsame z Górnym Śląskiem, co jest absurdem, gdyż prawie połowa obszaru województwa nie należy do naszego regionu. Analogiczne witacze informujące o wjeździe i wyjeździe do Zagłębia Dąbrowskiego przy granicy Katowic i Sosnowca. Dlaczego nie miałby stanąć po naszej stronie Brynicy? – mówi z rozmowie z Wachtyrzem Radosław Marczyński, przewodniczący koła RAŚ w Siemianowicach.

Działacze zwrócili się więc z apelem do władz miasta o zainstalowanie tablic w punktach granicznych miasta. Spotkało się to z aprobatą prezydenta Siemianowic Rafała Piecha.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza