Gliwice: Naszmarowali na ścianie graffiti, ale niy poradziyli uciyc

W czasie sobotnigo patrolu policyjni wywiadowcy ôdkryli świyże grafitti, wykōnane na elewacyji budōnku przi ul. św. Małgorzaty w Gliwicach. Rozejzdrzeli sie i ôbŏczyli, iże ftoś je skryty za zaparkowanymi autami. Sprŏwcy niy poradziyli uciyc – terŏz stanōm przed gyrichtym.

19 stycznia kole godziny 1.00 nieumōndurowany patrol z kōmyndy miastowyj policyje dojzdrzoł na jednyj z elewacyji świyżo wykōnany napis 9 na 2 metry srogi. Mokrŏ jeszcze farba skazowała, iże sprŏwcy niy mogli daleko ôdejść. W jednym mōmyncie policyjōny ôbŏczyli kogoś kryć sie za autami. Zarŏz zareagowali i chyciyli trzech 20 lŏt modych chopōw. Do tego, w czasie przeszukaniŏ, przi jednym z modych chopōw znŏdli postrzodki bamōncōnce.

Zabezpieczōne były dowody na to, iże chycyni sōm sprŏwcami malōnku, a w czasie przesuchaniŏ na kōmisariacie wyklarowano było, fto i co robiōł na placu dewastacyje.

Straty administratōr ôbiektu porachowoł na 2 tys. zł. Podyjzdrzani ôdpedzōm za swōj czyn przed gyrichtym, ôstanōm tyż rozliczyni za posiadanie bezma 13 gramōw marihuany.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Gliwice

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza