GKS Katowice we Pucharze Kōntynentalnym – relacyjŏ (nie yno sportowŏ) ze Belfastu

GKS Tauron Katowice we finale Pucharu Kōntynetalnego we hokeju na lodzie zdobōł 3 plac.

GKS Tauron Katowice groł 3 szpile:

ze Arłanem Kokczetaw (Kazachstōn) 2-4

ze Belfast Giansts (Irandyjŏ Pōłnocnŏ) 2-4

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

ze HK Homel (Białorusyjŏ) 5-0

Turniyj ôdbōł sie we Belfaście (Irlandyjŏ Pōłnocnŏ). Zaprŏszōmy na nie yno sportowŏ fotorelacyjŏ Ewy Waszut i jyj rozmŏwa za kibicōma ze Gliwic.

Michał, Oliwier,Olaf, Oliwia Syryczyńscy, rodzina od kilkunastu lat mieszkająca w Irlandii. Belfast, 13.01.2019 – fot. Ewa Waszut (silesiansoul.com)
Punkt spotkań w Belfaście, ceramiczna ryba, na której kafelkach jest przedstawiona historia miasta. Belfast 13.01.2019 – fot. Ewa Waszut (silesiansoul.com)
Katowiccy kibice idący na mecz. Belfast, 13.01.2019 – fot. Ewa Waszut (silesiansoul.com)
Jeden z licznych murali. Belfast. 13.01.2019 – fot. Ewa Waszut (silesiansoul.com)
Jarosław i Bartosz Grabowscy, ojciec z synem, z Katowic. Belfast 13.01.2019 – fot. Ewa Waszut (silesiansoul.com)
Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza