GF Karbon: Koksownia Orzegów

Na terenie po koksowni w Orzegowie w Rudzie Śląskiej ma powstać rekreacyjny park wypoczynkowy. Zakład został zamknięty w połowie lat 70. Do dzisiaj przetrwało tam sporo zabudowy, jak na 40 lat nieistnienia. Ma zostać odnowiona w ramach nowego pomysłu na to miejsce. Zakładam, że ocaleje budynek ze zdjęcia (prawdopodobnie była wieża węglowa) oraz może fragment po baterii koksowniczej. Ciekawy pomysł, kibicuję by całość została dobrze zrealizowana.

foto: Maciej Mutwil, GF Karbon

Maciej Mutwil urodził się w 1981 roku w Katowicach. Z wykształcenia inżynier środowiska oraz grafik komputerowy, pracuje w firmie zajmującej się tworzeniem gier planszowych. Fotografuje od roku 2000, a jego głównym tematem zdjęć jest Śląsk widziany z różnych perspektyw, z największym naciskiem na przemysłowe scenerie. Prowadzi bloga Oddech Przemysłu, a od wielu lat zajmuje się również tworzeniem muzyki z pogranicza ambientu oraz industrialu w projekcie Dead Factory.

GF Karbon, 
Facebook: GF Karbon
http://maciejmutwil.blogspot.com/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza