Gadanie o edukacji regionalnej i nauczaniu godki

Aleksander Lubina

Gadanie o edukacji regionalnej i nauczaniu godki

Być może godka zostanie uznana za język regionalny lub nawet język mniejszości. Być może.
Być może do szkół wprowadzony zostanie nauczanie regionalne. Być może będzie to przedmiot maturalny, a zdanie matury z wiedzy o Górnym Śląsku umożliwi przyjęcie na studia. Być może.
Być może kiedyś.
Dobrze być przygotowanym na tę chwilę. Dobrze mieć nauczycielki i nauczycieli oraz takie lub inne materiały do nauczania.

Jeśli chwila ta nastąpi, a nauczanie będzie prowadzone jak na przykład katecheza, to podzieli los katechezy nazywanej lekcjami religii. To nieuniknione.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W cyklu Współczesna edukacja na Górnym Śląsku. Edukacja regionalna i język regionalny w ramach obowiązującej podstawy programowej mowa jest o możliwości postulowanej edukacji regionalnej i nauczania języka śląskiego w oparciu o obowiązującą podstawę programową.

Poziom oświaty na Górnym Śląsku zależy od realizacji podstawy programowej. A więc należy ją poznać i przekonać się, że daje uczennicom i uczniom prawo do nowoczesnego uczenia się.

Najważniejszym adresatem cyklu są rodzice i dziadkowie jako odpowiedzialni za wychowanie i wykształcenie swych potomków i opłacający ze swych podatków ludzi odpowiedzialnych za poziom oświaty na Górnym Śląsku. To rodzice i dziadkowie powinni wiedzieć, co mówi prawo oświatowe w Polsce.

Adresatami cyklu są także wójtowie, starostowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast jako organy prowadzące placówki oświatowe i zatrudniający dyrektorów i nauczycielki oraz nauczycieli oraz dyrektorzy szkół i nauczycielki/nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych, doradcy i konsultanci w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, a także urzędniczki i urzędnicy kuratoriów oświaty nadzorujący realizację podstawy programowej.
Adresatkami i adresatami są też samorządowcy i politycy głoszący w swych programach przedwyborczych konieczność nauczania regionalnego i uznania języka śląskiego oraz śląskiej mniejszości narodowej.

Dej pozōr tyż:  Ślōnsko Godka niy zaginie

Publikacje znajdują się na:
wachtyrzu.eu https://wachtyrz.eu/
oraz na stronie fb Środowisko i język Górnego Śląska
https://www.facebook.com/profile.php?id=61550746354882

Temat będę rozwijał i do tematu będę wracał.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Gadanie o edukacji regionalnej i nauczaniu godki

 • 1 grudnia 2023 ô 14:31
  Permalink

  Ile kosztują książki z językiem śląskim.Przykładowo :
  Bogato ilustrowana bajka Aleksandra Lubiny “Kostek”
  Język: polski i śląski
  Oprawa: twarda
  Cena:: 55,00 zł ( ! ) itd To ma trafić do dziecii , żeby przypomnieli sobie język ? Za 55 zł to nawet Mi się nie chce a jestem ślązakiem z dziada pradziada. Czy ksiązki muszą być w twardej oprawie ? Lakierowanej ,fikuśnej .A może wystarczy dać wbór. Mięka okładka i tańsza. Uważam że aby książki spełniały swe zadanie muszą mieć taką cenę żeby nie była zaporowa ( może dla niektórych 55 zł to mało ale to inny temat )

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza