Gabriela Szewiola: Wollerton Old Hall

Wollerton Old Hall*

Du ließest dir Zeit
hast deinen eigenen Kalender
Kopfschüttelnd zweifelten wir an dir
wir ungläubige Kinder der Zeit

Der Gärtner beschrieb dich als butterfarben
mild und doch eigensinnig
auch dem begegneten wir mit Skepsis

Dann vergingen Sommertage
lang und in sich gekehrt
Du wuchsest unbehütet heran
bescheiden in der hinteren Reihe

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Unverdienterweise
benennen wir heute mit deinem Namen
die Farben unserer Kleider und Himmel
nachsichtig blickst du um die Ecke
du genügst dir selbst
Die Entschuldigung und das Publikum
kannst du entbehren

Zum Abschied sagtest du zu mir
Wir hätten gar nicht zu wenig Zeit
sondern zu viel ungenutzte

 

*Mit Wollerton Old Hall ist hier nicht der gleichnamige Garten gemeint, sondern der Name einer englischen David-Austin-Rose

Gabriela Szewiola, Ślązaczka, germanistka, ukończyła studia na uniwersytecie w Lipsku, od wielu lat pracuje jako wykładowca języka niemieckiego na Politechnice Śląskiej. Współpracuje jako edukator z Goethe-Institut, kieruje Ogólnopolską Olimpiadą Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych.

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Gabriela Szewiola: Wollerton Old Hall

 • 22 czyrwnia 2022 ô 11:07
  Permalink

  Wiedermal ein schönes Gedicht… bitte mehr davon!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Adam Peter Kubik Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza