Gabriela Szewiola: On i ona

On i ona, szkic, 23.12.2013

Jutro znów ma się narodzić
cicho o sobie przypomnieć
więc zamiast pastorałki mała piosenka
o tych z ostatniego domu

Wybieram czytelną czcionkę
by było łatwiej

Oto dzień przed wigilią
ona się nie chwieje jeszcze nie dwunasta
on czeka przed marketem
zagląda do chudej reklamówki
Dzielą miedzy siebie bagietkę
odgryzając po kawałku na zmianę
mają sine dłonie i twarze
Ludzie patrzą na nich z irytacją
wiadomo po co to znów do sklepu
a jutro wigilia
Jemu rozpada się kurtka a jej ciało
Wracają skuleni do domu
on nazbierał gałęzi na ogień

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

O wczesnym zmroku za oknem
kąpie się we mgle miodowe słońce
a beztroski anioł dezerter huśta się na jabłonce
pogryzając słodkie skurczone owoce
Jeśli nie spadnie wieczór będzie spokojny

Gabriela Szewiola, Ślązaczka, germanistka, ukończyła studia na uniwersytecie w Lipsku, od wielu lat pracuje jako wykładowca języka niemieckiego na Politechnice Śląskiej. Współpracuje jako edukator z Goethe-Institut, kieruje Ogólnopolską Olimpiadą Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych.

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Gabriela Szewiola: On i ona

Ôstŏw ôdpowiydź do Martin Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza