Gabriela Szewiola: Alfama

Alfama

 

Trzeba tylko przejść przez niepozorny łuk bramy

rozgarnąć zwoje schodów

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

rozplątać pętle ulic

wziąć oddech

i oto noc rozsuwa kotary i zapala place

lśnią bruki i na zakrętach obracają się ku scenie tramwaje

gdy z zaułków wychodzą ku światłu ze swoim śpiewem fadisty

i krzykiem jak pochodnią zgarniają wszystkich do wielkiej łodzi

wzlatującej lekko nad zboczem Alfamy

kołującej nad czasem

budzącej i usypiającej nas

którzy nie znamy drogi

ani nie mamy wioseł

obejmującej nas

ciemnymi skrzydłami saudade

_______________

Alfama – jedna z najstarszych dzielnic Lizbony ( z arabskiego Al-hamma – źródło, łaźnia), położona na stromym zboczu Tagu. Nie została zniszczona w czasie wielkiego trzęsienia ziemi w roku 1755.

Fadista – śpiewaczka fado, portugalskiego gatunku muzycznego

Saudade – pojęcie jednoczące w sobie nostalgię, tęsknotę za przeszłością, pogodzenie z losem, równowagę radości i smutku, będące w Portugalii pewnym pozytywnym wzorem odczuwania.

Gabriela Szewiola, Ślązaczka, germanistka, ukończyła studia na uniwersytecie w Lipsku, od wielu lat pracuje jako wykładowca języka niemieckiego na Politechnice Śląskiej. Współpracuje jako edukator z Goethe-Institut, kieruje Ogólnopolską Olimpiadą Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza