Fojerman: W Rybniku miyszko

2020.03.03

W Rybniku miyszko

Stasio Fojerman w Rybniku miyszko,
Chcioł by po ślōnsku napisać wszystko,

Dyć niy poradzi jeszcze za tela,
Tōż sztudyruje: piōntek, niedziela.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sznupie w szuflodzie ślōnskij leksyki,
Robi słowniki, pisze wierszyki.

Jedni padajōm: „To je z niymiecka!
My inkszo godka znōmy ôd dziecka”.

Drudzy sie wadzōm: „To polsko mowa!”
Sami poradzōm na krziż dwa słowa.

A jo sam pisza ô tym, co znōm.
Dyć chca pokozać tyż trocha Wōm,

Jako sie u nas dycko godało,
Co z tego Ślōnska jeszcze ôstało.

Kożdy sie może pochwolić przeca,
Tyż co napisać, wrazić do neca.

Po co te haje? Niy szkoda czasu?
Dyć to je praje głōwnie dlo szpasu.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

www.fojerman.pl
www.dykcjonorz.eu

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza