Fojerman: Na plus

2019.06.29

Na plus

Ôbejrzij sie do zadku,
Jak wartko ucieko czas,
Ôdeszli Ôjciec z Matkōm,
Na nas tyż przidzie hned czas.

Niywiela nōm ôstało,
Pora spynkanych chałp,
A ônym sztyjc je mało
I gruby stawiać chcōm zaś.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Już luft mōmy zatruty,
A woda czorno sam jest,
Dyć dalij chcōm te strupy
Wōngel fedrować na fest.

We radiu sztyjc godajōm,
Że „plusy” same sōm.
Miōd płynie w cołkim kraju,
A jo nadzieja mōm,

Że „plusa” tyż dostana,
Po nocach mi sie śni,
Że pōndzie dobro zmiana,
A przidōm lepsze dni.

My sam na ni czakōmy,
Dziesiōntki dłōgich już lot.
Minusy same mōmy,
Bo kery bōł mōg, to krod.

Trza nōm ôtworzić ôczy,
Bo Ślōnsk tyż siyła mo.
Tela kożdy podskoczy,
Jako mu karta grocz do.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

www.fojerman.pl
www.dykcjonorz.eu

Dej pozōr tyż:  Krōtko a korzynnie #6 Kandy podzioło sie nasze “Szczyńść Boże” a “Z Bogiym”?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza