Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.12

Aleksander Lubina
Fides et Ratio
Paedagogia Maioris Silesiae

Wielu twierdzi konformistycznie,
że szkołę jak odrę trzeba przeżyć,
ale szkoła to nie odra
– to trauma zabijająca mózg.

WYKŁADOWCA OPOWIADA TO,
CO EGZAMINOWANY MA POWTÓRZYĆ,
ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN,
CO BĘDZIE OPOWIADAŁ UCZNIOM I UCZENNICOM,
ŻEBY OPOWIADALI TO SAMO, ŻEBY ZROBIĆ MATURĘ.
TO G-PEDAGOGIKA!

Paedagogia Maioris Silesiae
to myśli dawnych oraz współczesnych nauk pedagogicznych
potwierdzone badaniami naukowymi
przede wszystkim przez neuronauki,
sprawdzonymi w praktyce szkolnej,
opisane w literaturze przedmiotu –
tym samym myśli te poddane zostały co najmniej falsyfikacji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Paedagogia Maioris Silesiae
to prawdy oczywiste głoszone przez:
Konfucjusza – Sokratesa – Platona – Jezusa
Wilhelma von Humboldt
Manfreda Spitzera – Semira Zekiego – Jean-Pola Martina
Petry Hölscher
Hypatię – Hildegardę z Bingen
Marię Montessori – Janusza Korczaka – Aleksandra Kamińskiego
oraz
Avicennę – Gallena- Hipokratesa – Paracelsusa
Newtona – Einsteina – Hawkinsa

Paedagogia Maioris Silesiae
to metoda kognitywno-selektywno-generatywna
POZNAWAJ – WYBIERAJ – WDRAŻAJ DOBRE WZORCE
Część dwunasta:
(proszę o wydrukowanie i położenie obok siebie, następnie o komentowanie, doradzanie, uzupełnianie i przesłanie.
Mój adres: lubina@interia.pl

W planowaniu obowiązują nauczycielki
i nauczycieli, jako osoby współodpowiedzialne za nauczanie / uczenie się:

Analiza:
– treści programowych za pisanych w programach (podstawie programowej)

Redukcja:
wybór treści programowych planowanych na daną lekcję z uwzględnieniem
warunków ramowych

Dej pozōr tyż:  Fides et część Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.18

Cel:
po analizie i redukcji – określenie celów;
zredagowanie celów w formie umożliwiającej ich ewaluację

W praktyce szkolnej
rozsądnie zapisać cele
jako zagadnienia do sprawdzianów,
a te jako tematy lekcji.

Zestawienie zagadnień do sprawdzianów
ze wszystkich przedmiotów na danym etapie nauczania pozwala na przystąpienie
do wybory metod
umożliwiających uczenie się.

Metoda nauczania to
złożony układ czynności
uczennic, uczniów, rodziców i nauczycieli planowo, systematycznie
i świadomie stosowany
w celu spowodowania założonych zmian
w zachowaniach uczennic, uczniów, rodziców i nauczycieli.

Kubuś Puchatek:
„Ćwiczenia
powinny być
dostosowane do osoby,
a nie osoba do ćwiczeń.”

Metoda:
ożywia zainteresowanie
rodzi pomysły
prowokuje rozważania
prowadzi do rozmów
pobudza do działania
METODA

Dla kogo?
Dlaczego?
Kto?
Po co?
Co?
Jak?
Czym?

„Własności
poszczególnych
części składowych
można zrozumieć
jedynie poprzez
dynamikę całości”

METODA SELEKTYWNO-GENERATYWNA
Dobieraj ostrożnie
(pozwól dobierać, w miarę chroń – wspieraj przy wytyczaniu
indywidualnej ścieżki rozwoju)!
Powielaj ostrożnie
i z szacunkiem dla indywidualności
(także własnej)!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza