Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.11

Aleksander Lubina
Fides et Ratio
Paedagogia Maioris Silesiae

Wielu twierdzi konformistycznie,
że szkołę jak odrę trzeba przeżyć,
ale szkoła to nie odra
– to trauma zabijająca mózg.

WYKŁADOWCA OPOWIADA TO,
CO EGZAMINOWANY MA POWTÓRZYĆ,
ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN,
CO BĘDZIE OPOWIADAŁ UCZNIOM I UCZENNICOM,
ŻEBY OPOWIADALI TO SAMO, ŻEBY ZROBIĆ MATURĘ.
TO G-PEDAGOGIKA!

Paedagogia Maioris Silesiae
to myśli dawnych oraz współczesnych nauk pedagogicznych
potwierdzone badaniami naukowymi
przede wszystkim przez neuronauki,
sprawdzonymi w praktyce szkolnej,
opisane w literaturze przedmiotu –
tym samym myśli te poddane zostały co najmniej falsyfikacji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Paedagogia Maioris Silesiae
to prawdy oczywiste głoszone przez:
Konfucjusza – Sokratesa – Platona – Jezusa
Wilhelma von Humboldt
Manfreda Spitzera – Semira Zekiego – Jean-Pola Martina
Petry Hölscher
Hypatię – Hildegardę z Bingen
Marię Montessori – Janusza Korczaka – Aleksandra Kamińskiego
oraz
Avicennę – Gallena- Hipokratesa – Paracelsusa
Newtona – Einsteina – Hawkinsa

Paedagogia Maioris Silesiae
to metoda kognitywno-selektywno-generatywna
POZNAWAJ – WYBIERAJ – WDRAŻAJ DOBRE WZORCE
Część jedenasta:
(proszę o wydrukowanie i położenie obok siebie, następnie o komentowanie, doradzanie, uzupełnianie i przesłanie.
Mój adres: lubina@interia.pl
PEDAGOGIKA
CZĘSTO
UDZIELA ODPOWIEDZI NIEPOTWIERDZONYCH NAUKOWO
NA PYTANIA,

KTÓRE ZADAJE
WYŁĄCZNIE
SAMA SOBIE.
NIE MA PEDAGOGIKI DOBREJ
DLA WSZYSTKICH…

TEORIE PEDAGOGICZNE
TO LEŚNE ŚCIEŻKI WYTYCZONE
PRZEZ SAMOTNYCH PRZEWODNIKÓW,
ZAPOMINANE I ZARASTAJĄCEE
PO ICH ŚMIERCI.

Dej pozōr tyż:  Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae część 16

GDZIENIEGDZIE OSTAŁY SIĘ
NIEWYRAŹNE TROPY,
KTÓRYMI PODĄŻAJĄ
OSAMOTNIONE CIAŁA PEDAGOGICZNE.

NIE WMAWIAJCIE NIKOMU,
ŻE W PRZYSZŁOŚCI ODNIESIE SUKCES,
JEŻELI BĘDZIE SIĘ DOBRZE UCZYŁ.

TO KŁAMSTWO I SZANTAŻ JEDNOCZEŚNIE.

Podążając ścieżką wytyczoną wartościami
uczymy się, aby:

1. Rozwijać indywidualne umiejętności i postawy, tak by można je było łatwo zastosować we wszystkim, co robimy.
2. Rozwinąć ogólna umiejętność myślenia – jak stosować te same lub pokrewne koncepcje w różnych dziedzinach.
3. Nabyć wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie oraz dowiedzieć się, jak można to zrobić szybciej, lepiej i łatwiej.

Hitler i Mussolini zamknęli przedszkola
doktor Marii Montessori.

Podobną szkodę wyrządzili uczeni amerykańscy
z profesorem Williamem Kilpatrickiem na czele. Profesor był przekonany, że:
„Nauczyciel powinien mieć pełną władzę nad uczniem.”

Potrzebna jest realizowanie w codziennej praktyce szkolnej wizja uczenia się/nauczania, która położy nacisk na:
• wartości,
• szacunek dla samego siebie i rozwój osobisty,
• zindywidualizowanie programów nauczania
i wychowywania ucznia,
• kompetencje kluczowe,
• doskonalenie umiejętności życiowych,
• nauczanie, jak się uczyć i jak myśleć,
• rozwijanie konkretnych zdolności naukowych, fizycznych
• i artystycznych, zgodnie z teorią inteligencji wielorakiej.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza