Etnolog Oleksandr Vasiukov pisze doktorat o Ślązakach i Kaszubach

Moi roztomili, Ślonzoczki i Ślonzoki!

Wiele organizacji ubiega się o uznanie naszej godki i nas, Górnoślązaków, za to, za co się sami uważamy i nikt nam tego nie może zabronić. Natomiast na arenie międzynarodowej oficjalne uznanie narodu, który nie ma ani opcji siłowej ani potężnej protekcji z zewnątrz, zależy przede wszystkim od opinii naukowców. Dlatego World Silesian Congress wspomaga prace naukowe zajmujące się naszą tematyką.

Kiedy więc młody ukraiński naukowiec Oleksandr Vasiukov zbierający akurat materiały dla swojej pracy doktorskiej, którą chce złożyć na prywatnym Europejskim Uniwersytecie w St. Petersburgu (eusp.org), zwrócił się do biura WSC z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktu do ludzi żyjących na codzień swoją śląskość i używających w domu rodzinnym naszego języka, postanowiliśmy go wesprzeć.

Jego pracę nadzoruje prof. dr. Nikolai Borisovich Vakhtin (Николай Борисович Вахтин) – wybitny rosyjski etnolog i lingwista oraz światowej klasy znawca kultury narodów Arktyki. Na EUSP prowadzi on Centrum Badań Socjalnych Północy. Europejski Uniwersytet w St. Petersburgu, założony w 1994 roku przy wsparciu ówczesnego demokratycznego mera miasta, Anatolija Sobczaka, specjalizuje się w naukach historycznych, politycznych i społecznych. Wykłada na nim około 150 naukowców (w tym – 90 etatowych).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Otóż ten młody etnolog pragnie nawiązać stały kontakt do tych osób i zapoczątkować go około dwugodzinnym wywiadem w otoczeniu domowym lub w neutralnym miejscu. W zależności od rozwoju jego pracy akademickiej chciałby mieć możność ewentualnie dopytać jeszcze conieco w terminie późniejszym. Pan mgr. Vasiukov mówi płynnie po polsku.

Dej pozōr tyż:  Seasons in Opole / Oppeln: An Elgin Marbles Case?

Oleksandr Vasiukov będzie w Katowicach od 22 lipca do 1 sierpnia 2021 roku i chciałby w tym czasie przeprowadzić swoje badania na terenie historycznego Górnego Śląska, tj. na terenie centralnej części województwa śląskiego i całego opolskiego.

Osoby chętne do wywiadu proszone są o możliwie rychłe nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu przy pomocy:

Facebooka i messangera: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001507685358

Email: ovasiukov@eu.spb.ru

Whatsapp: +380992764424

Viber: +380683649686

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Andreas Drahs – “krojcok” z Opola, urodzony w 1972 r. Z zawodu dyplomowany ekonomista i doradca PR. Udziela się społecznie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i imigrantów (również tych z Polski) w Niemczech. Interesuje się także historią nowożytną Śląska.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza