Ekomobilny Supersam w Katowicach z nowymi stacjami ładowania

Katowicki DH Supersam stawia na ekologiczne formy transportu. Po otwartej w ubiegły piątek stacji rowerowej, dziś po południu oddaje do użytku klientów dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych (jednostanowiskowe).

Stacje typu Wallbox, ze standardowymi gniazdami typu 2, mieszczą się na trzecim poziomie parkingu. Korzystanie z nich jest darmowe, a przed rozpoczęciem ładowania trzeba pobrać u pracownika ochrony specjalną kartę. Przykłada się ją do czytnika RFID. Całkowite naładowanie samochodu przeciętnie trwa ok. 3 godzin.

Instalacja ładowarek to nasz wkład w rozwój ekomobilności w Katowicach. Wychodzimy tym samym naprzeciw oczekiwaniom tych klientów, którzy już korzystają z tej nowoczesnej technologii – mówi Remigiusz Cholewicki, dyrektor DH Supersam.

Dostawcą rozwiązania i partnerem Supersamu w tym zakresie jest spółka Magenta Grupa TAURON. Jest to spółka celowa Grupy TAURON dedykowana do nowych obszarów biznesowych, w tym do elektromobilności. Jako właściciel oraz operator infrastruktury ładowania, realizuje projekty związane z rozwojem oraz budową, utrzymaniem i serwisem infrastruktury punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza