Einfach egal

Einfach egal

 

Egal kaj,

egal kedy,

egal fto

a tymbarzij co

bōła potrzyba

bōł füler

bōł papiōr

i jŏ.

 

Na tōż zebrała se jeszcze chynć

                                                   a decyzjŏ

i fertich

                  ech blank cały noticheft nakriklŏ.

 

Ejli z tygo morały jake banōm

to mie se nie zdŏ

ale’ch to schreibnōł

wyciepnōł z siybie

i na kōńcu prziznoł.

 

05.07.2014

Dej pozōr tyż:  Die Lage der polnischen Minderheit in Litauen anhand von Ausschnitten aus dem Artikel von Weronika Kundera

2 kōmyntŏrze ô „Einfach egal

 • Avatar
  27 marca 2021 ô 00:10
  Permalink

  trés bien, trés bien, chapeau-pas, pierōnie!

  Ôdpowiydz
 • Avatar
  26 lutego 2021 ô 16:11
  Permalink

  Bestes Gedicht! Ohne Zwang, ohne Drang was beweisen zu wollen. Frei von stilistischen Fesseln, der Seele frei Lauf lassend, sie ansprechend.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza