Edukacja regionalna w pow. lublinieckim

27 września  2019 r w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  z udziałem przedstawicieli Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich w roli ekspertów Grażyna Jarząbek, Józef Porwoł oraz Alojzy Zimończyk.

Posiedzeniu przewodniczył Błażej Niedźwiedź młody ambitny regionalista z pomysłem na przyszłość swojej małej ojczyzny – Śląska. Wśród zaproszonych gości oprócz przedstawicieli DURŚ głos zabrali między innymi znani działacze śląscy: Józef Kulisz, Jan Hahn, Marian Cyroń. Dyskutowano nad tematem wprowadzenia lekcji edukacji regionalnej a w szczególności nauki pisania w języku śląskim oraz nauki historii regionalnej w szkołach administrowanych przez Starostwo i Gminy należące do powiatu Lublinieckiego. Na koniec postanowiono w tym celu powołać zespoły eksperckie, składające się z przedstawicieli szkół i władz gmin  oraz stowarzyszeń w tym DURŚ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Józef Porwoł

Foto: Błażej Niedźwiedź

Dej pozōr tyż:  Rybnik: SOWA czyli mały Kopernik na Ignacym

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza