Edukacja regionalna: Piotr Mankiewicz, Muzeum Chleba

Aleksander Lubina

Edukacja regionalna: Piotr Mankiewicz, Muzeum Chleba

Twórcę Muzeum Chleba Piotra Mankiewicza zaliczyć należy do pasjonatów najwyższego lotu. Zaczęło  się od niewinnego “zbieractwa” i kupowaniu eksponatów na targach starości, ale gdy zbiory zaczęły rosnąć, to pojawiła się myśl o stworzeniu muzeum.

Zrodził się pomysł, by muzeum umieścić w starej zabytkowej kamienicy zbudowanej przez piekarza w Bytomiu przy ul. Jainty. Z winy urzędnikom miejskim nie doszło to do realizacji a kamienica -zabytek – z pięknym frontonem, z zabytkowym piecem piekarskim na zapleczu nadal niszczeje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Z tej to przyczyny Muzeum Chleba znalazło swoje miejsce w Radzionkowie. Poprzez zbudowanie części muzeum od podstaw i zaadaptowaniu istniejących już hal magazynowych Piotr Mankiewicz dopiął swego.

26.04.2000 w obecności władz miejskich wojewódzkich i przedstawiciela wicepremiera Leszka Balcerowicza nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Muzeum Chleba.

Założeniem twórcy Muzeum było udostępnienie piekarzom i cukiernikom miejsca na gromadzenie starych, zabytkowych narzędzi pracy. Stało się jednak inaczej. Muzeum Chleba gromadzące kolekcjonerskie zbiory Piotra Mankiewicza przeistoczyło się w  ogólnie dostępną placówką oświatową – a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Tu można się zapoznać z historią chleba, z szacunkiem dla niego, jak i z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do jego produkcji. Zbiory obejmują kilka tysięcy eksponatów: maszyn i urządzeń, pocztówek, zdjęć, obrazów, grafik i książek.

Muzeum ulegało ciągłym zmianom. Udostępniono salę “bacówkę” utrzymaną w góralskim stylu i wykonaną przez autentycznych górali. Tu zwiedzający mogą poczekać na swoją kolejkę w zwiedzaniu lub przysiąść na chwilę refleksji po zwiedzaniu.

Dej pozōr tyż:  Israel: The Last Ottoman State

Działalność  muzealna Piotra Mankiewicza została zauważona i doceniona. Do tej pory spośród wielu wyróżnień i gratulacji może pochwalić się następującymi nagrodami:

2001 Nagroda im. Wojciecha Korfantego za niekonwencjonalny program popularyzujący tradycję „Kultury Chleba”.

2001 Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków w uznaniu zasług w dziedzinie krzewienia kultury

2004 Nagroda Honorowa- PIT KOMPAS za rok 2004

2004 VII Edycja – Ogólnopolska Nagroda imienia Aleksandra Patkowskiego przyznana za osiągnięcia w dziedzinie regionalizmu Sandomierz

2005 Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2005 roku w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych”

2008 Nagroda „Orła i Róży” dla Zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w uznaniu zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego

2009 Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenia Muzealne 2008 roku w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego”

2009 XXIX konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008 Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Działanie na rzecz edukacji szkolnej”

2010 Certyfikat „Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki „Nagroda sezonu 2010 w kategorii Szkoły Językowe i Warsztaty Edukacyjne

2010 Certyfikat „Perła w koronie województwa śląskiego”

2010 Statuetka „Hanys 2009” za kultywowanie szacunku do chleba

2010 Nagroda „Wawrzyn Polskiej Turystyki” za działalność innowacyjną

2013 Tytuł i statuetka „Bytomianin Roku 2013”

2014 Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego

2016 Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego

2016 Medal Miasta Bytomia za szczególne zasługi dla miasta w dziedzinie społecznej

Dej pozōr tyż:  Zapraszam do współpracy z World SilesianCongress

2017 Nagroda i Tytuł „Seniora roku 2016” nadany przez Bytomską Radę Seniorów

2018 Certyfikat członka Śląskiej Izby Turystyki na rok 2018

2018 Brązowy Krzyż Zasługi

2019 Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

2020 Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2020.

Zdjęcie: http://muzeum-chleba.pl/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza