Dzisio robia #2: Kroszōnki z cymyntu

Latoś widzōm ci sie jakie inksze kroszōnki? Mōmy do cia pōmys na blank… alternatywne wielkanocne jajca.

Czego bydziesz potrzebować?

  1. Cymynt budowlany i woda
  2. Plastikowe jajca, co robiōm za forma. Rŏz za kiedy idzie trefić w kōnzumie tako zorta jajec-niyspodzianek.
  3. Wazelina
  4. Asjetka i jako fyrlaczka
02. Wyszmaruj forma do porzōndku wazelinōm, coby niyskorzij szło leko wykryńcić ôdlyw.

03. Wlyj ćwierć szklōnki wody do asjetki z cymyntym. Mŏsz mieć cymynt z kōnsystyncyjōm ciasta na gofry. Jak sie niy znŏsz na gofrach, to zarōb go blank tak, jak stoi na ôbpakowaniu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pozōr: śpiychej sie z tym, bo cymynt gibko gynstnieje i zastygŏ.

04. Wlyj cymynt do jednyj połōwki jajca, potym do drugij i zarŏzki je połōncz.

05. Doczkej 5-10 minut.

06. Poluzuj forma nożym i wykryńć jōm z ôdlywu.

07. Dej sie jajcōm wysuszyć bez jedyn dziyń.

08. Na ôstatku poglancuj jajca (przidŏ ci sie taki ekstra szwam do glancowaniŏ) i piyknie je pomaluj. Fertich!

Wersyjŏ z szupinami

To samo idzie zrobić z szupinami.

10. Cymynt musi być ale trocha rzŏdszy i dużyj sie suszyć.

11. Szupa idzie ôszkrobać pōł godziny po nalōniu, abo na drugi dziyń, jak cymynt blank wyschnie.

12. Na ôstatku tyż bydziesz mieć cymyntowe kroszōnki, ino trocha myńsze.

Autōry:
Jajca i zdjyńcia sprawiyła Barbara Trela-Szyma
Tekst napisoł Rafał Szyma

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza