Dziouszki z KKS Katowice piyrsze i druge w Polsce

Ôgōlnopolski turniej fusbalu do bajtli „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wygrały w kategoryji U10 dziouchōw szpilerki KKS Katowice, a starszo drużyna KKS-u zajyna drugi plac w kategoryji U12. Finały XXII edycyji nojwiynkszego takigo turnieju w Europie rozegrane były we wtorek, 14 czyrwca, na warszawskim Stadionie Narodowym.

Dziouchy z KKS bezmała kożdy rok wygrowajōm w tym turnieju podiōm. W roztōmajtych kategoryjach wiekowych miały majstra, wicemajstra abo trzeci plac kożdy rok ôd 2016 krōm pandymicznyj pauzy, kedy popularnego “Tymbarku” niy było. Latoś katowski KKS przituplowoł wysoki poziōm trynowanio modych fusbalerek. Drużyna U12 wrōciyła po medale po tym, jak wygrała edycyjo 2019 w nojmodszyj kategoryji. We wercie je tyż zwyciynstwo U10, co prziszło z blank nowymi szpilerkami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôrganizator turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to PZPN. Grajōm w nim szkoły, kluby szkolorzy i szportowe kluby we trzech kategoryjach wiekowych: do 8, do 10 i do 12 lot. Turniej, co mo 22 lata tradycyje, spōłfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dziykujymy KKS Katowice za zgoda na użycie zdjyńć.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza