Dzień pamięci ofiar obozu Zgoda-Świętochłowice

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców woj. śląskiego oraz “Rodziny Więźniów Zgody” zapraszają w sobotę, 13 czerwca 2020, do uczczenia Dnia pamięci ofiar obozu Zgoda-Świętochłowice.

Tegoroczne obchody w ramach 75 rocznicy Tragedii Górnośląskiej ze względu na okoliczności będą miały ograniczony wymiar.

Rozpocznie je o godzinie 10.00 Msza św. w intencji ofiar obozu w kościele św. Józefa w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej 14.

Ok. 11.15 krótka część oficjalna przed bramą obozu Zgoda-Świętochłowice.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po uroczystości zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy mogile wojennej na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom oraz pod Ścianą Pamięci cmentarza ewangelickiego w Świętochłowicach.

Foto: Marsz na Zgodę 2018 – Jacek Tomaszewski

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Dzień pamięci ofiar obozu Zgoda-Świętochłowice

 • 15 mŏja 2021 ô 20:25
  Permalink

  Dejcie znać pryndzy tak co by my poradzili zdonżyć w tym roku pod brama na fajrowanie ,na tyn Dziyń Pamiynci .
  Łońskigo roku to my se 17 tego ino mogli poczytać ,bo wszystko było trzinostego.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza