Dzień pamięci ofiar obozu Zgoda-Świętochłowice

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców woj. śląskiego oraz “Rodziny Więźniów Zgody” zapraszają w sobotę, 13 czerwca 2020, do uczczenia Dnia pamięci ofiar obozu Zgoda-Świętochłowice.

Tegoroczne obchody w ramach 75 rocznicy Tragedii Górnośląskiej ze względu na okoliczności będą miały ograniczony wymiar.

Rozpocznie je o godzinie 10.00 Msza św. w intencji ofiar obozu w kościele św. Józefa w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej 14.

Ok. 11.15 krótka część oficjalna przed bramą obozu Zgoda-Świętochłowice.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po uroczystości zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy mogile wojennej na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom oraz pod Ścianą Pamięci cmentarza ewangelickiego w Świętochłowicach.

Foto: Marsz na Zgodę 2018 – Jacek Tomaszewski

Dej pozōr tyż:  Ślōnzŏk szefym czeskigo hokeja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Dzień pamięci ofiar obozu Zgoda-Świętochłowice

 • 15 mŏja 2021 ô 20:25
  Permalink

  Dejcie znać pryndzy tak co by my poradzili zdonżyć w tym roku pod brama na fajrowanie ,na tyn Dziyń Pamiynci .
  Łońskigo roku to my se 17 tego ino mogli poczytać ,bo wszystko było trzinostego.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza