“Downe zwyki na Ślōnsku ôd Godōw do Ôstatkōw” we Rybniku

“Downe zwyki na Ślōnsku ôd Godōw do Ôstatkōw”. Pokozany bez członkōw DURŚ XI tref ze seryji „Ślōnski sztwortek” we Halo Rybnik, we kerym idzie nie yno posłuchać, ale i poczytać i pogodać. DURŚ zaproszōmy we sztwortek 24.01.2019 r o 16:30 (pōł piōntej po  połedniu)

Organizator Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich.

Materiały ôd Jōzef Porwoł, prezes DURŚ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: przy Muzeum Hutnictwa powstał Radośnik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza