Dominika Jarczok na mistrzostwach we Finlandyji

II mistrzostwa świata rzezaniŏ w lodzie trwały ôd 4 do 10 lutego w Leppävirta (Finlandyjŏ). Swōj kōnszt pokazowało dwanŏście drużyn, miyndzy nimi Kee Gawah (Szwecyjo) i Dominika Jarczok ze Pszczyny, jedynŏ zawodniczka ze Ślōnska (i z Polski).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wyniki:

I: Mongolijŏ:
Lakhagvador Dorjusen a Battur Enkhtur
II: Japōnijŏ:
Yoshihito Kosaka a Hideyuki Sone
III: USA/Szwajcaryjŏ
Roger Wing a Martin De Zoete

Dominika Jarczok

Zawody majōm plac we grocie 40 metrōw pod ziymiōm, kaj lodowe rzeźby sōm chrōniōne ôd wiatru i mogōm dugo strzimać skuli ôbstōnyj tymperatury -5℃. Dzieła wyrzezane na mistrzostwach idzie ôbŏczyć w Leppävirta aże do 26.06.2018. Łōńskigo roku aussztelōnek ôbŏczyło 15300 ludzi.

Foto: Dominika Jarczok
Foto: Dominika Jarczok

Zrōdło: jaalinna.fi, sttinfo.fi, Dominika Jarczok (Dark Elsa Art)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rafał Szyma

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza