Dominika Jarczok na mistrzostwach we Finlandyji

II mistrzostwa świata rzezaniŏ w lodzie trwały ôd 4 do 10 lutego w Leppävirta (Finlandyjŏ). Swōj kōnszt pokazowało dwanŏście drużyn, miyndzy nimi Kee Gawah (Szwecyjo) i Dominika Jarczok ze Pszczyny, jedynŏ zawodniczka ze Ślōnska (i z Polski).

Wyniki:

I: Mongolijŏ:
Lakhagvador Dorjusen a Battur Enkhtur
II: Japōnijŏ:
Yoshihito Kosaka a Hideyuki Sone
III: USA/Szwajcaryjŏ
Roger Wing a Martin De Zoete

Dominika Jarczok

Zawody majōm plac we grocie 40 metrōw pod ziymiōm, kaj lodowe rzeźby sōm chrōniōne ôd wiatru i mogōm dugo strzimać skuli ôbstōnyj tymperatury -5℃. Dzieła wyrzezane na mistrzostwach idzie ôbŏczyć w Leppävirta aże do 26.06.2018. Łōńskigo roku aussztelōnek ôbŏczyło 15300 ludzi.

Foto: Dominika Jarczok
Foto: Dominika Jarczok

Zrōdło: jaalinna.fi, sttinfo.fi, Dominika Jarczok (Dark Elsa Art)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza