Dobry weekend dlŏ Trzińca!

Hokeisty Trzińca dali nadziejã, iże tak prandko nie ôdpuszczōm. Nojpiyrw przegrali u siã dwa szpile, a dzisiej wygrali piyrszy i to we Pilźnie 2-3 (1-0, 1-2, 0-1). Szpil bōł fest wyrōwnany a tora na 2-3 manszaft ze Ślōnska trefiōł na 3 minuty do kōńca.

Tory:
1-0 Vojtěch Němec
1-1 Aron Chmielewski
1-2 David Musil
2-2 Roman Vrablik
2-3 Vladimír Svačina

Jutro (pyńdziałek) czworty szpil, zajś we Pilźnie.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jeszcze lepsze nowiny przynieśli modzi hokeisty ze HC Oceláři Třinec. We sobota ôstali ôni majstrym Republiki Czeskej. Wygrali drugi szpil ze Spartōm Praga 5-3, choć po piyrszej tercyji przegrywali go 0-2. Drugŏ wygrali aże 5-1, a 4 tory strzelōł Adam Raška. Ôstatniego trefiōł Tomáš Krč.

Ôstatni rŏz juniory ze Ślōnska szafli 3 lata nazŏd.

Dej pozōr tyż:  Zabrze: program jarmarku BarbórkoweLOVE

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza