Derby ślōnsko-morawske we czeskim play-off

HC Oceláři Třinec poznoł przeciwnika we 1/4 finału play-off ligi czeskej. Przipōmniymy – manszaft ze ślōnskego Trzyńca skōńczōł liga na 2 placu i musioł czekać na przeciwnika, kerym mioł być nojlepszy manszaft ze rywalizacyje placōw 6-9. Grało sie tam do 3 wygranych szpilōw i wczorej we Pradze manszaft ze niedalekich Witkowic wygroł ze Spartōm aże 5-1 i to ôn bańdzie walczōł ze HC Oceláři Třinec ô pōłfinał.

Witkowice we lidze byli na szōstum placu, a ćwierćfinałowe szpile (do 4 wygranych) bandōm ô tyla barzyj interesantne, skuli tego iże ôba manszafty to nojbliższe sōmsiady ze Kraju morawsko-ślōnskego, ale HC Oceláři Třinec je ze Ślōnska, a HC Witkowice Ridera już z Moraw.

Znōmy tyż kalyndŏrz wszystkich szpilōw:

20 marca: HC Oceláři Třinec – HC Witkowice Ridera – ô piōntyj na wieczōr, szpil idzie ôbejrzeć live na ČT sport.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

21 marca: HC Oceláři Třinec – HC Witkowice Ridera – ô piōntyj na wieczōr

24 marca: HC Witkowice Ridera – HC Oceláři Třinec

25 marca: HC Witkowice Ridera – HC Oceláři Třinec

Jak po tych szpilach żodyn manszaft nie bańdzie mioł 4 wygranych, to nostypne szpile do skutku:

27 marca: HC Oceláři Třinec – HC Witkowice Ridera

29 marca: HC Witkowice Ridera – HC Oceláři Třinec

31 marca: HC Oceláři Třinec – HC Witkowice Ridera

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza