Dalli, dalli!

Aleksander Lubina
Dalli, dalli!

Dalli, dalli! Dalli, dalli mit dem Denken, mit der Vernunft. Dalli mit dem Leseverständnis, mit dem mündlichen Ausdruck, mit dem Hörverstehen, mit geschickt vernünftigem schriftlichen Ausdruck. Mit Empathie.

Geschah es im XVIII. Jahrhundert oder  im XIX., haben dalli, dalli die polnisch sprachigen Befehlshaber im preußischen Heer aufs deutsche Kanonenfutter geschrien, oder wurden die polnisch sprachigen Gastarbeiter in Sachsen so bei der Arbeit von den polenstämmigen  Junkern angetrieben, scheint vielleicht von Belang zu sein, aber heute nur entscheidend in Bezug auf geschichtliche Treue.  Egal ob es Friedrich der Große oder Otto von Bismarck gewesen war, das Dalli, Dalli kommt aus dem Polnischen und hat sich eingebürgert. Als solches sollte es als Kulturschatz aufbewahrt werden, weil es beiderseits Penunze gebracht hat!

Penunze macht die Welt aus, denn pecunia non olet. Wer wen wofür vergütet, belohnt, bezahlt, unterhält, entschädigt ist zweitrangig – glaubt man.  Lieber einnehmen als ausgeben – meint man. Jedoch ohne Einnahmen gibt es keine Ausgaben. Pure Wirtschaft. Wobei Einnehmen von Völkern und Regionen nicht zählen. Das Vertrauen muss grenzenlos sein, die Gewalt gilt nicht.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Die Grenze? Angeblich auch ein Lehnwort aus dem Polnisch, aber es gibt auch Altgeschichtler, die meinen, es käme vom Granikos, dem Alexanderfluss und ist wahrscheinlich eine Retorte oder ein Alambik der Finanz- und Politikalchemisten. Hier macht man Penunze, indem man sich in Grenzen hält oder über diese geht. Mag es der Ein- oder Auswanderer sein. Es genügt kein Dalli Dalli, wenn Penunzesucht uneingegrenzt zu sein scheint und  auf  Volkshetzerei baut.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza