Czekanōw: Wypadek na DK78

Tarnogōrscy szandarzi ôbsztalujōm ôkoliczności i prziczyny wypadku drōgowego, co dō niego doszło w niydziela na DK 78 w miyjscowości Czekanōw. Szofer auta marki Opel sjechoł na przeciw pas ruchu i strzasnōł sie czołowo z autym Fiat Panda. Ranno ôstała szoferka fiata, co z ôchybiyniami ciała trefiyła do lazarytu.

Do wypadku doszło w niydziela po godzinie 6:00 nw. na drōdze krojowyj nr 78 w miyjscowości Czekanōw. Jak wyniko z ôbsztalowań, 71 lot stary szofer auta marki Opel Vectra, sjechoł na przeciwny pas ruchu i strzasnōł sie czołowo z wozidłym marki Fiat Panda.

W wyniku tego zdarzynio 30 lot staro kobiyta, co kerowała fiatym, z ôchybiyniami ciała ôstała przewieziōno do lazarytu. Na placu wypadku robiyli policyjōny, fojermany jak tyż zespōł retownictwa medycznego. Bez poradziesiōnt minut drōga w ôbōch rychtōnkach była zaszperowano, a policyjōny wyznaczyli ôbjazdy. Aktualnie tarnogōrscy szandarzi ôbsztalujōm ôkoliczności i prziczyny tego zdarzynio.

Foto: KKP Tarnowske Gōry

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza