COP24 – Ty tyż możesz pōmōc!

Jakech to dobrze spokopiōł, to sytuacyjo je takŏ: mōmy jeszcze jakie dziesiyńć-piytnoście lŏt. Abo blank ustanymy ymitować do atmosfery CO2 i bez to bydymy mieć aby szansa, coby sztopnōńć zmiana klimatu, abo przestōmpiymy pōnkt krytyczny, za kierym wszysko piźnie i zacznie sie klimatycznŏ, ale tyż cywilizacyjnŏ apokalipsa. Terŏzki, na trefie we Katowicach, rozchodzi sie ô to, coby szafnōńć niymożebne: coby wszyskie kraje na świecie dogŏdały sie (piyrszŏ niymożność) i narychtowały plan, coby wynulować ymisyjo gazōw cieplarnianych (drugŏ niymożność). Abo Mission Impossible terŏz, abo Mad Max za 20-30 lŏt.

Tōż medykuja: co jŏ moga zrobić? Mogymy my – normalne ludzie – aby troszyczka pōmōc? Chyba niy.

Abo? Suchejcie, je plan!

Jak już te wszyskie basŏki dō nŏs sam sjechały i bez pŏra dni muszōm dychać tym luftym, co my… To możno im pokŏżymy, iże sam richtich je źle? Iże naprŏwdy niy idzie tukej dychać? Iże problym ze zmaraszōnym luftym to niy ma ino hipotetycznŏ katastrofa za piytnoście lŏt, ale cosik, co szkłōdzi już, sam, terŏz?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Plan je taki: ôd dzisio, aże do kōńca tego trefu, bierymy i polymy bele czym. Tōni wyngiel. Nojgorszy muł. Plastik, ôpōny, folijo. Hajcujcie na fol! Karnijcie sie autym, chociŏż byście niy mieli kaj jechać. Pamiyntŏcie, jak łōńskigo roku mielimy sam smog na 2000% normy? Pōdźcie – cisnymy tak, coby zrobić ze trzi – sztyry – piyńć tysiyncy!

Dej pozōr tyż:  Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

Trza tyn luft tak zasmolić, coby kŏżdy jedyn gość uwidzioł, jak sam darymnie i co na zicher musi sie cosik z tym podziŏć.  Coby im stoły te biołe ściany ôd trefowego miasteczka, coby tak zaczli kucać, iże niy poradzōm ôsmolić tymatu.

To je nasza szansa – możno ino ta jedna. Bez tego żŏdyn Duda, żŏdyn Morawiecki niy dadzōm sie pokōj z wynglym, niy przeciepiōm sie na alternatywne zdrzōdła ynergije, niy zrobiōm nic, coby sam szło dychać. Żŏdne kroje niy ôbrōcōm swojij produkcyje, gospodarki a ynergytyki ô 180 stopni – jak to bezma trza . Abo nasza szokowŏ terapijŏ – abo psinco.

Tōż Katowice – Huty – Ślōnsk. Pōdźcie! Pŏlymy, jakby miało niy być jutra! Dyć gŏdajōm, że richtich mŏ go niy być.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza