Co z edukacją regionalną i gŏdkōm ślōnskōm w szkołach?

W poniedziałek, 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Kolejny bez edukacji regionalnej w szkołach. O jej wprowadzenie do szkół i uznanie gŏdki ślōnskij za język regionalny apelowali do premiera kandydaci do senatu Marek Plura i Henryk Mercik oraz Peter Langer ze Ślōnskij Ferajny.

– Jak gŏdka ślōnska nie bydzie używanŏ to wyginie. Nie oczekujemy nic wiyncej, niż to co sie nōm nŏleży. Chcemy coby Ślōnzŏki mieli edukacyjŏ regionalnŏ w szkołach tak jak jõ majōm Kaszeby. Tam ôna je ôd przedszkola aże do matury i żŏdnemu to nie zawodzŏ – mówił Marek Plura.

Marek Plura przypomniał o obywatelskim projekcie zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, który poparło ponad 140 tysięcy osób. Marek Plura i Henryk Mercik raz jeszcze wysłali projekt ustawy do premiera Morawieckiego.  – Panie premierze, jeszcze zdążycie. Mŏcie posiedzenia sejmu a ustawy w trzy dni robicie. Jak bydziecie chcieli to z wieczora do rana to uchwalicie – apelował do premiera Plura.

– To nie jest tak że nic nie robimy. Podczas gdy współrządziliśmy województwem wprowadziliśmy (Ruch Autonomii Śląska – przyp. red.) studia podyplomowe wiedzy o regionie dla nauczycieli – przypomniał Henryk Mercik. – Musi być decyzja władz centralnych, że edukacja regionalna wchodzi do wszystkich szkół a nie tylko tam, gdzie samorządy tego chcą i ekstra dopłacają. Chcemy aby każdy bajtel to mioł – dodał.

Zobacz wideo z happeningu:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Zębowice: spotkanie „Unikalne pamiętniki Ślązaka z okopów I wojny światowej”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza