Co powiedział Papież o związkach partnerskich…?

Poniższe  tłumaczenie opiera się na (skróconym) tekście Collen Dulle z 22października 2020:

Explainer: What Pope Francis actually said about civil unions—and why it matters, opublikowanym przez:

https://www.americamagazine.org/faith/2020/10/22/pope-francis-gay-civil-union-lgtb-context-media-documentary

(link umożliwia porównanie tłumaczeni z oryginałem i poczynienia uzupełnień)

„(…) the pope says: “Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable over it. What we have to have is a civil union law—that way they are legally covered. I supported that.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Papież mówi: „Osoby homoseksualne mają prawo do rodziny. Są dziećmi Bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być przez to wyrzucany ani nieszczęśliwy. Musimy mieć prawo do związków  cywilnych – w ten sposób są one prawnie chronione. Poparłem to. ”

Pojawiły się pytania o pochodzenie cytatu, czy słowa papieża zostały zmanipulowane poprzez montaż wideo lub błędne tłumaczenie, czy były nowe, czy po prostu powtórzyły to, co powiedział wcześniej i czy to stwierdzenie oznacza zmianę w kościele nauczanie.

Słowa papieża w filmie są wyrazem poparcia dla ochrony związków osób tej samej płci przez związki partnerskie (cywilne, wg prawa cywilnego), ponieważ papież publicznie wyraził dla nich poparcie.

Ale jak często powtarzał papież, nie oznacza to, że wierzy on, iż pary tej samej płci powinny mieć możliwość zawarcia małżeństwa (wg prawa kanonicznego). Franciszek wielokrotnie ostrzegał przed zagrożeniami dla instytucji małżeństwa i opisywał małżeństwo jako „pomiędzy mężczyzną i kobietą”. Akceptowanie członków rodzin homoseksualnych lub uwzględnianie związków partnerskich osób tej samej płci w prawie cywilnym, powiedział, „nie oznacza akceptacji aktów homoseksualnych”.

Dej pozōr tyż:  Moc kultury #54: Ajschylos po śląsku

Poparcie papieża Franciszka dla związków partnerskich sięga czasów, gdy był arcybiskupem Buenos Aires, kiedy zaproponował związki cywilne jako alternatywę dla małżeństw homoseksualnych, stanowisko, które powtórzył także  w 2017 roku.

Niektórzy komentatorzy argumentowali, że napisy w filmie pana Afineevsky’ego, nie były wierne temu, co powiedział papież Franciszek w klipie.

W 2017 roku papież udzielił obszernego wywiadu francuskiemu socjologowi Dominique Waltonowi, w którym pan Walton zapytał go o małżeństwa osób tej samej płci. Papież odpowiedział: „Nazwijmy to„ związkami cywilnymi ”, a nie„ małżeństwem ”. Kontynuował: „Nie żartujmy sobie z prawdy”.

Komentarze do nowego filmu dokumentalnego są pierwszym wyraźnie wyrażonym przez papieża poparciem dla ochrony związkowej: „Musimy stworzyć prawo o związkach cywilnych. W ten sposób są prawnie chronione ”.

Oficjalny zapis tego wywiadu w Wiadomościach Watykańskich z 2019 r., A także oficjalna edycja Watykanu, nie zawierają takiego komentarza na temat potrzeby ochrony prawnej związków partnerskich. Oficjalna edycja zawiera  komentarze na temat potrzeby, aby osoby homoseksualne czuły się częścią rodziny, jak Papież powiedział wcześniej.

Krótko mówiąc, pozyskanie i edycja wywiadu zostały poważnie zakwestionowane. To, co jest nadal jasne, niezależnie od tego, kiedy wywiad został nagrany, to fakt, że jest to pierwszy raz, kiedy ten cytat papieża Franciszka jest publicznie dostępny i że wyraźnie popiera on związki partnerskie.

Krytycy wypowiedzi papieża wyrazili obawy, że papież zaprzecza wcześniejszemu nauczaniu o związkach partnerskich. Większość wskazuje na dokument Kongregacji Nauki Wiary z 2003 roku, w którym stwierdza się, że „szacunek dla osób homoseksualnych nie może w żaden sposób prowadzić do akceptacji zachowań homoseksualnych ani do prawnego uznania związków homoseksualnych”.

Dokument ten nazwał poparcie polityków dla związków osób tej samej płci „poważnie niemoralnym” i stwierdził, że „prawne uznanie związków homoseksualnych lub umieszczenie ich na tym samym poziomie co małżeństwo oznaczałoby nie tylko aprobatę dla dewiacyjnych zachowań, w konsekwencji model we współczesnym społeczeństwie, ale przesłaniałyby również podstawowe wartości, które należą do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Kościół nie może nie bronić tych wartości ”.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Czy papież zmienił nauczanie kościoła? Nie w sensie zmiany jakiejkolwiek oficjalnej doktryny.
Różne poziomy nauczania kościoła – od nieomylnych papieskich innych dogmatów i nauk soborów ekumenicznych na szczycie, przez  nauczanie papieża w encyklikach, a następnie szereg innych oświadczeń i dokumentów papieża i Watykanu. Wywiady i przemówienia nie są oficjalnymi dokumentami magisterskimi, więc oświadczenie C.D.F. z 2003 roku nadal jest oficjalnym słowem mówiącym, czy katolicy mogą stanowić małżeństwo homoseksualne. Można jednak jednak nie zgodzić się na to, czy oświadczenie z 2003 roku dotyczy uzupełnienia ochrony cywilnej L.G.B.T. związki lub tylko te, które traktują je jako identyczne z małżeństwem.

Więc nie, papież nie zmienił nauczania kościoła, ale z pewnością zmienił pastoralny ton, z jakim Kościół podchodzi do LGBT. ludzie. To właśnie ta zmiana tonu była szeroko celebrowana przez L.G.B.T. Wczoraj katolicy, w tym grupy rzeczników Dignity and New Ways Ministry, które świętowały oświadczenie w sprawie związków partnerskich, ale nie miały złudzeń, że Kościół zmienił swoje nauczanie na temat małżeństw homoseksualnych.

Co jeszcze papież Franciszek powiedział na temat L.G.B.T.?

Oprócz kilku oświadczeń na temat związków partnerskich, papież przyjął bardziej przychylne podejście do L.G.B.T.

Przykłady obejmują jego słynne stwierdzenie „Kim jestem, by sądzić?” na temat księży gejów, jego tegoroczne oświadczenie skierowane do grupy rodziców L.G.B.T. dzieci, że Bóg kocha ich dzieci i jego oświadczenie skierowane do Juana Carlosa Cruz, homoseksualisty, który przeżył wykorzystywanie seksualne, że Bóg uczynił go gejem.
W nowym dokumencie słowa papieża zestawione są z historią Andrei Rubery, geja, który adoptował troje dzieci ze swoim partnerem. Powiedział papieżowi, że chce wychować swoje dzieci w kościele, ale martwił się, że ich rodzina zostanie odrzucona z powodu posiadania dwóch ojców. Papież, nie wypowiadał się na temat s rodziny, ale nalegał, aby nie bali się chodzenia do kościoła. Rodzina od trzech lat jest częścią parafii.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski Sztwortek z Fojermanym - autorym „Bojek Fojermana”

Biskup Joseph Strickland z Tyler w Teksasie,  głośny przeciwnik papieża, powiedział w wywiadzie: „To, co jest rozpowszechniane na całym świecie, to opinia papieża Franciszka na ten temat i myślę, że jest to zagmatwane i bardzo niebezpieczne. siły zła, które chciałyby zniszczyć Kościół katolicki ”.

Bostoński kardynał Seán O’Malley, główny doradca papieża, powiedział w oświadczeniu, że Franciszek „zdecydowanie i konsekwentnie naucza, że ​​małżeństwo jest między mężczyzną i kobietą na całe życie i że taki jest Boży plan posiadania i wychowywania dzieci”.
Papież „popieranie związków obywatelskich nie jest popieraniem działalności homoseksualnej”, powiedział kardynał, zwracając jednocześnie uwagę, że Franciszek jest „bardzo świadomy cierpienia i alienacji osób homoseksualnych, gejów, odrzuconych przez rodzinę i społeczeństwo”.

„Naszym zadaniem”, powiedział kardynał O’Malley, „jest pokazanie ludziom, że ich kochamy i troszczymy się o nich oraz że razem możemy starać się być lepszymi ludźmi, bardziej hojnymi, odważniejszymi i wiernymi temu, do czego Bóg nas wzywa zrobić.”

 

Zdjęcie tytułowe: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza