Chop z Sosnowca jeździōł ôżarty autym po Mysłowicach

Policyjōny mysłowskij drogōwki chyciyli we czwŏrtek dalszego niyôdpedzialnego kerujōncego. 61-letni miyszkaniec Sosnowca kerowoł volkswagenym, jak mioł bez prōmil alkoholu w we krwi. Za jazdã na fleku grozi mu do 2 lŏt heresztu.

We czwŏrtek kole godz. 12.20 na ul. Miarki policyjōny zastawiyli auto. 61-letni miyszkaniec Sosnowca kerowoł volkswagenym, jak mioł bez prōmil alkoholu we krwi. Wachtyrze prawa zastawiyli chopowi prawo jazdy, a ô jego dalszym losie uzdŏ gyricht. Za jazdã na fleku, ôkrōm zakazu kludzyniŏ wozideł, grozi do 2 lŏt heresztu i wysokŏ sztrofa.

Zdrzōdło i foto: KMP Mysłowice

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza