Chaja na zimowym stepie

Co sie tak richtich wydarzyło we ôstatniym tydniu we Kazachstanie.

Ze poczōntkym roku fest dźwigli cyny na gaz do autōw na tanksztelach. Skiś tego kupa ludzi bōło fest niyradych na rzōnd.

We pŏra miastach ludzie zlejźli sie protestować. Tak tyż bōło we nojwiynkszym mieście Almaty, kaj żyje 2 miliōny ludziōw. Ale skiś tego niy bōło jeszczy żŏdnej chaje, choć bōło już słychać pŏra strzalōw. To bōło we wtorek, czwortego stycznia.

Na drugi dziyń zajś sie ludzie zlejźli. Ale terŏzki bōło tam kanc prowokatorōw, co wołali by szturmować rathauz i dŏwny pałac prezydynta zarŏz ôbok. Policyje i wojŏkōw, co stŏli jeszczy dziyń niyskorzij, prawie niy bōło tam blank. Normalni dymōnstranci poszli wartko do dōm, a szturmować zaczyły chachary, kierych kupa przijechało do miasta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wartko wlejźli do rathauzu i pałacu prezydenta i napoczli plōndrować.

Co ôstało, to podpŏlyli. Chned zleciało sie jeszczy wiyncyj chacharōw i lōmpenproletariatu. Pŏra z nich zabiyła policyjõ, a ôni sami tyż zabiyli pŏra policyjōnōw. I zaczyło sie plōndrowaniy geszeftōw we cołkim mieście.

Do flugplacu tyż sie ciepli. Po tym jak zginyło pŏrãnŏście policyjōnōw, policyjŏ niy pokozywała sie we Ałmaty sztyry dni i nocy. Bez tyn czas we mieście rzōńdziōły bandyty, chachary i zwykłe lōmpy kiere plundrowały geszefty. Nojbarzij upodobali sie elektrōnika i dizajnowe klamoty a trzewiki.

Bandyty kradły auta i to nawet na drōdze, jak kogoś ôstanowiyli. Do tego zjechały sie bandyty ze sōmsiednich regiōnōw i nawet ze Kirgistanu, co je zarŏz niydaleko.

Dej pozōr tyż:  "Odrzania" w Teatrze Śląskim

Czamu tak wartko pokŏzoł sie chaos i anarchijŏ we mieście, co mŏ dwa miliōny perzōnōw?

Bez te pŏra dni we stolice kraju co sie piyrwej zwała Astana a terŏzki Nur-Sułtan bōł pokōj a porzōndek?

Do tego na samej szpicy polityki robiōły sie wielkie zmiany. Stary prezydynt, kiery poszoł dwa lata niyskorzij na niby rynta, mioł jeszczy pod kōntrolōm armijŏ i agyntōw. I blank wartko zabroł mu to nowy prezydynt. I wyciep pŏra jego ludzi ze amtōw.

We pŏra miastach ściepli dynkmale starego prezydynta, bo już go mieli fest za kanc.

Mōg bych jeszczy sam dugo rozprawiać, ale to wszystko zdŏwŏ mi sie być zrobiōnym po planu. Terŏzki we telewizyje prezydynt i inksi gŏdajōm ô 20 tauzynōw terrorystōw, co niby chcieli zaatakować Kazachstan, a mi to wyglōndŏ na plan kazachskich elit przi rōndzie.

Yno kierych – nowego abo starego prezydynta?

Pōki co wyglōndŏ na to że wygroł nowy i bandzie rzōńdziōł tera już sōm.

Rŏman Pawlytapochodzi spod Ôpolŏ. Skōńczōł geografijŏ i politologijŏ w Berlinie, robi i żyje w Kazachstanie.

Foto tytułowe: Ребров Олег, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Chaja na zimowym stepie

 • 18 stycznia 2022 ô 18:57
  Permalink

  Jo niy jestek pewny czy to niy przipadkiym jakis nowy hamerykanski majdan byl w planie, bo sie nie powiod, bo ruskie szybko przyjechaly. Za bardzo mi to smierdzi. A ta Astana to sie dugi czos nazywala Alma-Ata i tak jom znomy z geografi w podstawowce.

  Ôdpowiydz
 • 14 stycznia 2022 ô 10:56
  Permalink

  Tyż mi się podobo. Jeszcze mi się moc źle czyto, ale môm nadzieja że z czasym bydzie jyno lepi. U nos w opolskym godômy ździebko inakszyj i bestôż nieftore słowa musza przeczytać dwa razy.
  Ajnfal z wachtyrzym richtig fajny. Gratulacje chopy

  Ôdpowiydz
 • 12 stycznia 2022 ô 17:27
  Permalink

  To je ale gryfne! Relacyjo direkt z Kazachstanu i jeszcze po naszymu.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza